Parengtas Mero potvarkio projektas „Dėl leidimo rengti apie 4,6 ha teritorijos prie Eišiškių pl. detalųjį planą, inicijavimo sutarties pagrindu“

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės Mero potvarkio projektą „Dėl leidimo rengti apie 4,6 ha teritorijos prie Eišiškių pl. detalųjį planą, inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – rengti apie 4,6 (keturių ir šešių dešimtųjų) ha teritorijos prie Eišiškių plento detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti sklypų ribas ir plotus, nustatyti sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir žemės naudojimo būdą, infrastruktūros koridorius ir teritorijos naudojimo reglamentus, projektuoti žemės sklypus laisvoje valstybinėje žemėje, numatyti miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Priedai:

Potvarkio+tekstas

Teritorijos schema