Parengtas Mero potvarkio projektas ,,Dėl leidimo rengti sklypo Eišiškių pl. 36 (kadastro Nr. 0101/0079:1561) ir gretimos teritorijos detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės Mero įsakymo projektą „Dėl leidimo rengti sklypo Eišiškių pl. 36 (kadastro Nr. 0101/0079:1561) ir gretimos teritorijos detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“. 

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt. 

Planavimo tikslas – nustatyti gatvių raudonąsias linijas, pertvarkyti žemės sklypus ir/ar formuoti naujus žemės sklypus ir/ar įsiterpusius žemės sklypus ir numatyti jų sujungimą su pagrindiniais besiribojančiais žemės sklypais, esant poreikiui nustatyti galimas žemės sklypų ribas ir (ar) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principus, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). 

 

 

Potvarkio tekstas

Teritorijos schema