Parengtas Mykolo Lietuvio ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Mykolo Lietuvio g. 6 (kadastro Nr. 0101/0100:2128), Mykolo Lietuvio G. 6A (kadastro Nr.0101/0100:2161), Mykolo Lietuvio g. 6B (Kadastro Nr. 0101/0100:2165), Ukmergės g. 407A (Kadastro Nr. 0101/0100:2162), sklype (kadastro Nr. 0101/0100:1820) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0100:1876) teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 26,16 ha teritorijos detalusis planas Mykolo Lietuvio gatvei tiesti (registro Nr. T00084999)

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie2,18 ha dydžio teritorija greta Ukmergės, Mykolo Lietuvio ir Salomėjos Nėries gatvių

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: [email protected].

Planavimo tikslas ir uždaviniai: teritorijų planavimo inicijavimo sutarties pagrindu parengti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. A30-1195/20 „Dėl apie 26,16 ha teritorijos detaliojo plano Mykolo Lietuvio gatvei tiesti“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00084999) sprendinių koregavimą sklypuose Mykolo Lietuvio g. 6 (kadastro Nr. 0101/0100:2128), Mykolo Lietuvio g. 6A (kadastro Nr. 0101/0100:2161), Mykolo Lietuvio g. 6B (kadastro Nr. 0101/0100:2165), Ukmergės g. 407A (kadastro Nr. 0101/0100:2162), sklype (kadastro Nr. 0101/0100:1820) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0100:1876): sujungti ir perdalyti sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties ir naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, intensyvumą, statinių aukštį ir kitus) vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais Planuojamos teritorijos plotas apie 2,1848 ha.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-05-30 įsakymas „Dėl leidimo koreguoti Mykolo Lietuvio ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano sprendinius sklypuose Mykolo Lietuvio g. 6 (kadastro Nr. 0101/0100:2128), Mykolo Lietuvio g. 6A (kadastro Nr.0101/0100:2161), Mykolo Lietuvio g. 6B (kadastro Nr. 0101/0100:2165), Ukmergės g. 407A (kadastro Nr. 0101/0100:2162), sklype (kadastro Nr. 0101/0100:1820) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0100:1876) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ Nr. A30-2281/22

Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: nereikalingas.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-532.

Visuomenės informavimo tvarka: bendra.

Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti: nuo 2023-03-07 iki 2023-03-20 imtinai Fabijoniškių seniūnijoje adresu S. Stanevičiaus g. 24, LT-07102 Vilnius., teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-532), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei Sporto g. 10, Vilniuje, tel. (8-5) 211 3331.

Detaliojo plano projektas 2023-03-21, 16 val. bus pristatomas viešajame susirinkime.

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2023-03-21, laikas 16.00 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/77875796107?pwd=zGT385cu0XDEzAJwvBxRfEBFatTvuK.1

Meeting ID: 778 7579 6107

Passcode: 3t9YvF

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2023-03-21, laikas 16.30 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/78342202757?pwd=QPHA5QDOI9Uy687eFpinwaaY5Jqq5k.1

Meeting ID: 783 4220 2757

Passcode: 2bkRNH

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki projekto eksponavimo pabaigos 2023-03-20 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2023-03-21, 16 val., 16.30 val.

Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 10 darbo dienų nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos ir viešo susirinkimo pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas_Sprendiniai

Sprendiniai

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ