Parengtas Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano (TPD Nr. T00055382), sprendinių koregavimas žemės sklype Justiniškių g. 134 (kadastro Nr. 0101/0015:320)(TPD Nr. K-VT-13-22-736)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano (TPD Nr. T00055382), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 324 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinių koregavimas sklype Justiniškių g. 134 (kadastro Nr. 0101/0015:320).

Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypas Justiniškių g. 134, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0105:320).

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-07-21 įsakymas Nr. A30-3056/22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-08-08 Nr. A615-173/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Miesto vizija“, į.k. 303081028, adresas Geranainių g. 7, Vilnius, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: sklype Justiniškių g. 134 (kadastro Nr. 0101/0015:320) nustatyti teritorijos naudojimo tipą, pakeisti žemės naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijų ir pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų (prioritetinis) ir komercinės paskirties objektų teritorijų (kitas galimas) žemės naudojimo būdus, nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. 

Su parengtais detaliojo plano sprendinių koregavimo sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2023-02-22 iki 2023-03-07 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-736; AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt; Pašilaičių seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Žemynos g.1, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).

Parengti detaliojo plano koregavimo sprendiniai bus viešai eksponuojami: nuo 2023-02-27 iki 2023-03-03 (imtinai) AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Informacija apie viešą susirinkimą: viešas susirinkimas vyks 2023-03-08, 17 val. nuotoliniu būdu, prisijungimo prie susirinkimo transliacijos nuoroda: http://bit.ly/3XuBbgt

Pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo galima teikti: planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-736) per visą detaliojo plano koregavimo sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

J134+AR+SPRENDINIAI_2023-01-11

Pagrindinis+brezinys+2022-12-17

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ