Parengtas patvirtinto Teritorijos šalia Antavilių g. dalies, sklypo Nr. 24 (kad. Nr. 0101/0003:2348), detaliojo planavimo dokumentų (reg. Nr. 2069) sprendinių koregavimas

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Informuojame, kad parengti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. 1-447 patvirtinto Teritorijos šalia Antavilių g. dalies, sklypo Nr. 24 (kad. Nr. 0101/0003:2348), detaliojo planavimo dokumentų (reg. Nr. 2069) sprendinių koregavimo dokumentai.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2016 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. A30-153 pagrindu parengti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. 1-447 patvirtinto Teritorijos šalia Antavilių g. dalies, sklypo Nr. 24 (kad. Nr. 0101/0003:2348), detaliojo planavimo dokumentų (reg. Nr. 2069) sprendinių koregavimo dokumentai.

Planavimo iniciatorius – UAB „DDV Trans“, j.a.k. 302641303, Vaikų g. 11 LT-02207 Vilnius, tel. 865094710, el.p. darius@prenta.lt (pagal įgaliojimą D. B. Baronas, tel. 869821208, el.p. benotas.baronas@gmail.com).

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo rengėjas – UAB „Barprojektas“, j,a.k. 121409058, A. Rotundo g. 4A-15,

LT-01400 Vilnius, tel. 869821208, el.p. benotas.baronas@gmail.com

Planavimo tikslas – Nekeičiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendinių, esamos žemės sklypo Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antavilių g. (kad. Nr. 0101/0003:2348) pagrindinės žemės naudojimo paskirties (esama paskirtis – kita), padalinti žemės sklypą Nr. 24 (kad. Nr. 0101/0003:2348), pakeisti dalies sklypo naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1), užstatymo tankį, intensyvumą, pastatų aukštį ir aukštų skaičių bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus ir panaikinti Antavilių gatvės detaliuoju planu nustatytą filtravimo laukų sanitarinę apsaugos zoną.

Susipažinimas su detaliojo plano sprendiniais:

– su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo 2017 m. balandžio 26 d., adresu: Šermukšnių g. 3-110 (įėjimas iš kiemo pusės) Vilniuje, nuo 8,00 iki 17,00 val., kontaktinis asmuo D.B. Baronas, tel. 86982108.

– vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija vyks Antakalnio seniūnijoje, Antakalnio g. 17 Vilniuje, nuo 2017 m. balandžio 26 d. iki 2017 m. gegužės 11 d.

Pasiūlymų teikimo tvarka:

-pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki 2017-05-11.

Detaliojo plano proceso numeris teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje – TPD Nr. K-VT-13-16-153 (nuoroda į tinklapį – tpdris.lt).