Parengtas Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype (kad. Nr. 0101/0167:251)

Planuojama teritorija Buivydiškių k., Pilaitės sen., Vilniaus m.
Dokumento rengimo pagrindas 2018m. vasario mėn. 23d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas „Dėl leidimo koreguoti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklype (kad. Nr. 0101/0167:251) inicijavimo pagrindu “ Nr. A30-435.
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius
Iniciatorius Stanislavas Zakarevičius, pagal notarinius įgaliojimus atstovaujantis ir kitus sklypo bendrasavininkus.
Rengėjas Jovita Pauplienė, kv. at. Nr. A1618
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Su sprendiniais galima nuo 2019-04-18 iki 2019-05-03 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Pilaitės seniūnijos patalpose, Vydūno g. 20, Vilnius ir pas projekto rengėją, Miglės g. 109, D. Riešė, Vilniaus raj., darbo metu, susitarus telefonu +370 699 19914, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-18-267).

Detaliojo+plano+koregavimo+brezinys

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas
Paslaugos gavėjo adresas
El. pašto adresas jovita.paupliene@gmail.com