Parengtas Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio (dalies tarp Ozo, Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvių) specialusis planas

Informuojama, kad parengtas Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio (dalies tarp Ozo, Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvių, Vilniaus mieste) specialusis planas.

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-07-30 įsakymas Nr.30-1751 ,,Dėl pavedimo organizuoti Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio specialiojo plano rengimo procesą‘‘.

Projekto tikslai – pagal patikslinti draustinio ribas, nustatyti teritorijos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą, kraštovaizdžio formavimo kryptis ir poilsio infrastruktūrą.

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, tel. (8 5) 211 2529, faks. (8 5) 211 2033, www.vilnius.lt

Projekto rengėjas – UAB ,,Urbanistika‘‘, A.Goštauto g. 8-313a, Vilnius, tel. (8 5) 212 0269, projekto vadovė Andželika Kažienė, el.p. andzelika@urbanistika.lt

Rengimo terminai – nuo 2013-12-13 iki 2016-12-13.

Planavimo proceso etapai: parengiamasis, teritorijos planavimo dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis etapai. Parengtas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės 2015-05-21 raštu Nr. A51-51824/15 (2.15.1.2-MP3) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita nerengiama. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-16 įsakymu Nr. 30-2244 pritarta Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio specialiojo plano koncepcijai.

Sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliekamas šiais aspektais: urbanistiniu, kraštovaizdžio apsaugos, aplinkos kokybės, higienos, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros, biologinės įvairovės ir kultūros paveldo apsaugai.

Supažindinimo tvarka su parengtu specialiuoju planu:

Supažindinimo pradžia nuo 2016-06-13. Specialusis planas eksponuojamas Šeškinės seniūnijoje ir Rengėjos patalpose nuo 2016-06-23 iki 2016-07-15. Viešas aptarimas vyks Rengėjos patalpose A.Goštauto g. 8-319, 2016-07-18 13.00 val. Informaciją apie parengtą projektą teikia projekto Organizatorius ir Rengėja. Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A.Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.