Parengtas sklypo Antakalnio gatvėje (kadastro nr. 0101/0024:247) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Antakalnio g. 138 (kadastro nr. 0101/0024:266) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Informuojame, kad yra parengtas sklypo Antakalnio gatvėje (kadastro Nr. 0101/0024:247) detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. 488 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir sklypo Antakalnio g. detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinių koregavimas sklype Antakalnio g. 138 (kadastro Nr. 0101/0024:266), detaliajame plane pažymėtame Nr. 2, inicijavimo sutarties pagrindu (TPDRIS sistemoje teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-310).

Planuojamos teritorijos adresas: 2300 kv. m ploto žemės sklypas, kadastro Nr. 0101/0024:266, adresas Antakalnio g. 138, Vilnius.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-03-28 įsakymas Nr. A30-1157/22 „Dėl leidimo koreguoti sklypo Antakalnio gatvėje (kadastro Nr. 0101/0024:247) detaliojo plano sprendinius sklype Antakalnio g. 138 (kadastro Nr. 0101/0024:266) inicijavimo sutarties pagrindu“, 2022-03-28 įsakymu Nr. A30-1157/22 patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2022-03-30 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-49/22.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. 488 ,,Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir sklypo Antakalnio g. detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055732) sprendinius sklype Antakalnio g. 138 (kadastro Nr. 0101/0024:266) inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti detaliuoju planu sklypui Nr. 2 nustatytą komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės naudojimo būdą, pakeisti statinių statybos ribas ir zoną vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. 488 ,,Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir sklypo Antakalnio g. detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtintas detalusis planas (registro Nr. T00055732)

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Vaizga“

Rengėjas: MB „Valdomas projektas“, juridinio asmens kodas 304161502, Geranainių g. 7, Vilnius, tel. 862073285, el. paštas: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.

Su parengtu detaliojo plano keitimu galima susipažinti nuo 2022-05-24 iki 2022-06-06 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, kurios internetinės svetainės adresas http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-310); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt, skiltyje Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu); Antakalnio seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Antakalnio g. 17, 10312 Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu) ir AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +37062073285. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Parengtas detaliojo plano koregavimas bus viešai eksponuojamas nuo 2022-05-30 iki 2022-06-03 adresu AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.

Viešas susirinkimas: vyks 2022-06-07 17.00 val. adresu AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo: galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-310) iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

Aiskinamasis+rastas

Pagrindinis+brezinys+2022-04-29-A3