Parengtas sklypo Ateities g. 21C nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, pertvarkyto sklypo Ateities g. 21C (kad. Nr. 0101/0008:1347) sprendinių koregavimas

Informuojame apie Sklypo Ateities g. 21C nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, pertvarkyto sklypo Ateities g. 21C (kad. Nr. 0101/0008:1347) sprendinių koregavimą inicijavimo pagrindu.

Planuojama teritorija, teritorijos plotas: žemės sklypas Ateities g. 21C, Vilnius, plotas – 0,4151 ha

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. A30-2147/18(2.1.22E-TD2) ir juo patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2019 m. sausio 8 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-4/19(2.15.1.7-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) koreguoti Vilniaus  miesto valdybos 1998 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 1908V „Dėl sklypo Ateities g. 21C nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00055574, buvęs Nr. 271) patvirtinto sklypo Ateities  g. 21C (kadastro Nr. 0101/0008:1347), kuris pertvarkytas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. A30-3874 „Dėl sklypo Ateities g. 21C formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu žemės sklypo Ateities g. 21C formavimo ir pertvarkymo projektu, nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant užstatymo tankį, statybos zoną ir ribą, nustatant užstatymo intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

                      Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis tel. 852112519, el. p. [email protected]

Planavimo iniciatorius: UAB „YUKON ADVANCED OPTICS WORLD WIDE“,  Antano Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius.

Projekto rengėjas: UAB „Formatas A1“, buveinės adresas A. Goštauto g. 8-402, LT-01108 Vilnius. Informaciją teikia projekto vadovė A.Grigūnienė, tel. 861654009, el. p.: [email protected].

Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Viešumo procedūros:

Susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo š. m. balandžio 16 d. iki balandžio 30 d. imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame tinklapyje (www.vilnius.lt) ir Fabijoniškių seniūnijos patalpose, S. Stanevičiaus g. 24, LT-07102 Vilnius, o taip pat teritorijų planavimo dokumento rengėjo UAB „Formatas A1“ patalpose A. Goštauto g. 8 kabinetuose 401A ar 402 darbo dienomis darbo valandomis.

Brėžinys susipažinti

Pasiūlymų dėl detaliojo plano koregavimo sprendinių pateikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos š. m. balandžio 30 d. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą, kuriuo galima teikti atsakymą. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.