Parengtas sklypo buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas apie 2,2 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

 

Planuojamos teritorijos aprašymas: Teritorija yra šiaurinėje Vilniaus dalyje, Verkių seniūnijoje, prie Žaliųjų Ežerų  gatvės. Teritorija padalinta vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos sklypais, šalia yra rekreacinių miškų sklypai, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos susisiekimo ir inžinerinų tinklų koridoriams skirti sklypai. Teritorijoje yra pastatytas judriojo radijo ryšio bazinės stoties bokštas.

Detaliojo plano pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-04-11 įsakymas Nr. A30-1394/22 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą apie 2,2 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“, planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti bei 2022-04-22 pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-65/22.
Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguoti sklypo buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00060408), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 30-124 ,,Dėl sklypo buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. A30-1378 ,,Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0115:38) buvusiame Kryžiokų kaime formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinius apie 2,2 (dviejų ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu: sujungti žemės sklypus (kadastro Nr. 0101/0115:867, Nr. 0101/0115:851, Nr. 0101/0115:850, Nr. 0101/0115:849, Nr. 0101/0115:848, Nr. 0101/0115:847, Nr. 0101/0115:846, Nr. 0101/0115:870, Nr. 0101/0115:856, Nr. 0101/0115:857, Nr. 0101/0115:858, Nr. 0101/0115:868, Nr. 0101/0115:853, Nr. 0101/0115:869, Nr. 0101/0115:859, Nr. 0101/0115:852, Nr. 0101/0115:861, Nr. 0101/0115:860, Nr. 0101/0115:862, Nr. 0101/0115:863, Nr. 0101/0115:844, Nr. 0101/0115:864, Nr. 0101/0115:845), nustatyti žemės sklypų naudojimo būdą komercinės paskirties objektų teritorijų (numatant sporto paskirties pastatų statybą), susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų (numatant elektroninių ryšių infrastruktūros (perdavimo bokštams, radijo ryšio statiniams, ryšio retransliatoriams ir kitiems inžineriniams statiniams) statiniams, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų (numatant žemės sklypus, skirtus susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir vandenvietėms) naudojimo būdus ir nustatyti užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, aukštingumą, statybos zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (schema pridedama). Pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą planuojama teritorija patenka į KRY-1-1, KRY-1-2 funkcines zonas ir inžinerinės infrastruktūros koridorių zoną.
Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Vytenio g. 63A-51, Vilnius, tel. 86 9817868, el. paštas daiva@archd.lt
Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama

SPAV: nereikalingas.
Su parengtu detaliojo plano koregavimu bus galima susipažinti nuo 2022-07-22 iki 2022-08-08 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-397), Verkių seniūnijos skelbimų lentoje (Kalvarijų g. 156, LT-08207 Vilnius), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) ir UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 9-18 val. Kontaktinis tel. +370 69817868.
Projekto ekspozicija vyks Verkių seniūnijos patalpose nuo 2022-07-22 iki 2022-08-08.
Viešas svarstymas organizuojamas 2022-08-08 13:00 val. rengėjų patalpose, Vytenio g. 63A-51, Vilnius.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu, arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ( www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-13-22-397), visą iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpio pabaigos.

Nuoroda:

aiskinamasis+rastas

detalus