Parengtas sklypo Dariaus ir Girėno g. 40 detaliojo plano sprendinių keitimas inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo Dariaus ir Girėno g. 40 detalusis planas (registro Nr. T00054675)

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, El.p. savivaldybe@vilnius.lt,  tel. (8 5) 211 2000, www.vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt. Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė
Planavimo tikslas ir uždaviniai: keisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. 1-1931 „Dėl sklypo Dariaus ir Girėno g. 40 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054675) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, nekeičiant tikslinės žemės paskirties ir naudojimo būdo koreguoti sklypo naudojimo reglamentus, statybos zoną ir ribas, statinių išdėstymą sklype, statinių aukštį bei susisiekimo komunikacijų sprendinius. Planuojamos teritorijos plotas 1,0095 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-09-24 įsakymas „Dėl leidimo keisti sklypo Dariaus ir Girėno g. 40 detaliojo plano sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“ Nr. A30-2953/21
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-651.
Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-08-08 iki 2022-08-22 imtinai Naujininkų seniūnijoje, Dariaus ir Girėno g. 11, Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-21-651), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei Sporto g. 10, Vilniuje, tel. (8-5) 211 3331.
Detaliojo plano projektas 2022-08-23, 16 val. bus pristatomas viešajame susirinkime.
Viešas susirinkimas užtikrinamas nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2022-08-23, laikas 16.00 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/73577546314?pwd=JdirvVveTs93L_AA70gI4lJBkFBZfc.1
Meeting ID: 735 7754 6314
Passcode: x6MDwt

Viešas susirinkimas užtikrinamas nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2022-08-23, laikas 16.30 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/74450146914?pwd=VlhVNy2RkRZXLov7J3ulgp4NyHMRZa.1
Meeting ID: 744 5014 6914
Passcode: DT1L3m
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki projekto eksponavimo pabaigos 2022-08-23 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2022-08-23, 16 val., 16.30 val.
Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 10 darbo dienų nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos ir viešo susirinkimo pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas_Sprendiniai

Sprendiniai