Parengtas sklypo Dariaus ir Girėno g. 42A, galiojančio detaliojo plano (reg. Nr. 1975), sprendinių keitimas.

Informuojame, kad parengtas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu Nr. 1-162 patvirtinto sklypo Dariaus ir Girėno g. 42A detaliojo plano (reg. Nr. 1975), Naujininkų seniūnijoje, sprendinių keitimas. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015 m. gruodžio 22 įsakymo Nr. A30-3800 pagrindu pradėtas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu Nr. 1-162 patvirtinto sklypo Dariaus ir Girėno g. 42A detaliojo plano (reg. Nr. 1975), Naujininkų seniūnijoje, sprendinių keitimo procesas.

Planavimo iniciatorius – UAB ,,VK turtas“, įm. k. 302860464, Dariaus ir Girėno g. 42A, LT-02189, Vilnius.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo rengėjas – UAB ,,Architektas E. Gylys ir partneriai“, įm. k. 121613185, Jogailos g. 8-8, LT-2001, Vilnius. Projektų vadovas E. Gylys, mob. tel. 869839494.

Planavimo tikslas – atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu Nr. 1-162 patvirtinto sklypo Dariaus ir Girėno g. 42A detaliojo plano (reg. Nr. 1975), Naujininkų seniūnijoje, sprendinių keitimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant sklypo Dariaus ir Girėno g. 42A (kadastro Nr. 0101/0080:147) žemės naudojimo būdą (iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijų), užstatymo tankį ir intensyvumą, statybos zoną ir ribą bei patikslinant kitus detaliuoju planu sklypui nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Detaliojo plano sprendinių keitimo viešinimo tvarka – supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimu galima susipažinti per 10 darbo dienų (nuo 2016-11-07 iki 2016-11-21) nuo šios informacijos paskelbimo, adresu:
Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab. (kontaktinis asmuo V. Kondratas, tel. 85 211 2754),
UAB ,,Architektas E. Gylys ir partneriai“, adresu: Jogailos g. 8-8, Vilnius, (kontaktinis asmuo – PV E. Gylys, mob. tel. 869839494),
Naujininkų seniūnijos skelbimų lentoje, adresu: Dariaus ir Girėno g. 11,
Vilnius, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt),
Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt).

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ar planavimo organizatoriui teikiami raštu aukščiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki 2016-11-21. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Planavimo rengėjo ar organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos