Parengtas sklypo Džiaugsmo g. 26 (kadastro Nr. 0101/0074:756) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Džiaugsmo g. 26 (kadastro Nr. 0101/0074:2086)

Vadovaujantis 2019-06-11 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-1182/19 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Džiaugsmo g. 26 (kadastro Nr. 0101/0074:756) detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Džiaugsmo g. 26“ parengtas detaliojo plano koregavimas

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000 , el. p. [email protected]

Planavimo iniciatorius: I. O.

Detaliojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-06-10 įsakymu Nr. 30-970 patvirtinto sklypo Džiaugsmo g. 26 (kadastro Nr. 0101/0074:756) (registro Nr. T00056229) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype Džiaugsmo g. 26 (kadastro Nr. 0101/0074:2086) padalijant sklypą ir nustatant jame reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Detaliojo plano rengėjas- R. Mažeikaitės IĮ „Mažasis atriumas“, įm. k. 122874868, Šv. Mykolo g. 4-4, 01124 Vilnius, tel. (8 5) 261 00 11, el. p [email protected], PV Rita Mažeikaitė-Petraitienė, mob. tel. 8 615 69141.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti projekto rengėjui ir/ar iniciatoriui raštu projekto rengėjo patalpose Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-331) ir/arba paštu iki viešinimo pabaigos.

Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Naujosios Vilnios seniūnijos Gerovės g. 1, Vilnius skelbimų lentoje nuo 2020-08-07 iki 2020-08-20.

Džiaugsmo 26Pagrindinis+brėžinys

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą išsiuntimo dienos.

 

Planuojama teritorija Džiaugsmo g. 26, Vilnius, kad. Nr. 0101/0074:2086
Dokumento rengimo pagrindas 2019-06-11 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-1182/19 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Džiaugsmo g. 26 (kadastro Nr. 0101/0074:756) detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Džiaugsmo g. 26“
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius
Iniciatorius I. O.
Rengėjas R. Mažeikaitės IĮ „Mažasis atriumas“
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Projekto rengėjo patalpose Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-331) ir/arba paštu iki viešinimo pabaigos.
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Naujosios Vilnios seniūnijos Gerovės g. 1, Vilnius skelbimų lentoje nuo 2020-08-07 iki 2020-08-20.