Parengtas sklypo Genių g. 10 (kadastro Nr. 0101/0064:34), detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-12-19 sprendimu Nr. 1-968 “Dėl sklypo Darželio g. 6 detaliojo plano tvirtinimo”, sprendinių koregavimo projektas

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ Parengtas sklypo Genių g. 10, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0064:34), detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-12-19 sprendimu Nr. 1-968 “Dėl sklypo Darželio g. 6 detaliojo plano tvirtinimo”, sprendinių koregavimo projektas. Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-11 įsakymas Nr. 30-416 „Dėl leidimo keisti sklypo Genių g. 10 detaliojo plano sprendinius teritorijų planavimo proceso iniciavimo pagrindu”, 2015-02-11 planavimo darbų programa keičiamo detaliojo planavimo dokumentui rengti ir 2015-03-13 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-343/15(3.1.36-AD4). Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT- 09601 Vilnius, kodas 188710061, kontaktinis asmuo J. Bernatavičienė, tel. 852112756. Planavimo iniciatorius: UAB „V24“ įm.k. 221379210, adresas Gurių g. 38, Vilnius, kontaktinis asmuo direktorius Darijus Trusevičius, tel.: 869997495, el.p.: [email protected]. Plano rengėjas: Rolandas Andrijauskas, Daugėliškio g. 32, Vilnius, tel.: 861433010, el.p.: [email protected]. Planavimo tikslai ir uždaviniai: Keisti sklypo Genių g. 10 (kadastro Nr. 0101/0064:34) detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-12-19 sprendimu Nr. 1-968 “Dėl sklypo Darželio g. 6 detaliojo plano tvirtinimo”, sprendinius, padalijant sklypą į du sklypus, nustatant sklypo naudojimo būdus – komercinės paskirties objektų teritorijos (K), daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos teritorijos (G2), tikslinant detaliuoju planu nustatytą statybos zoną ir ribas, užstatymo intensyvumą, tankį, aukštingumą ir servitutus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus. Planavimo darbų programa patvirtinta 2015-02-11 Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-416. SPAV reikalingumas – reikalingas. Rengėjas – UAB “Aplinkos vadyba” įm.k. 300513582, adresas Subačiaus g. 23, Vilnius, registracijos adresas Vilkpėdės g. 22, 03151 Vilnius, tel.: 861322747, el.p.: [email protected]. Detaliojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2004-08-18 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 130-4560; TAR 2014 Nr. 1467) ir LR Aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-456 „Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“ (Žin., 2004, Nr.136-4971). Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: Aplinkos apsaugos agentūros taršos prevencijos ir leidimų departamento Vilniaus skyriaus (2015 m. balandžio 10 d. raštas Nr. (15.8)-A4-3953), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos aplinkos ir energetikos departamento aplinkos apsaugos skyriaus raštas (2015 m. gegužės 8 d. raštas Nr. A178-14/15(2.3.1.3-AP4), Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2015 balandžio 30 d. raštą 12(12.42)-2-5274, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio (2015 m. balandžio 20 d. raštas Nr. (12.53.-U) 2U-478), Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (2015 m. balandžio 10 d. raštas Nr. (4)-V3-707(7.23). Priimtas sprendimas: išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl specialiojo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis nacionaliniais norminiais teisės aktais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus 2015 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr.A51_50350/15 (3.3.16.1. EM4) priimtas sprendimas nerengti sklypo Genių g. 10 (kad. Nr. 0101/0064:34) detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama. Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – bendra. Derinimo procedūra: detaliojo plano korektūrą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje. Viešo svarstymo procedūrų vieta ir laikas: • su parengtais detalaus plano keitimo sprendiniais galima susipažinti 2015 m. nuo birželio 26 d. iki liepos 10 d. (imtinai), darbo dienomis, plano rengėjo patalpose Daugėliškio g. 32, Vilniuje, 208 kab., tel.: +370 614 33010, el.p.: [email protected] ; • detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto vieša ekspozicija vyks 2015 m. nuo liepos 3 d. iki liepos 10 d. (imtinai), darbo dienomis, Naujosios Vilnios seniūnijos skelbimų lentoje, Gerovės g. 1, LT-11201 Vilnius, tel. 211 2941; • viešas susirinkimas įvyks 2015 m. liepos 13 d. 13:00 val., plano rengėjo Rolando Andrijausko patalpose, Daugėliškio g. 32, Vilniuje, 208 kab., tel.: +370 614 33010, el.p.: [email protected] . Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų plano rengėjui ir planavimo iniciatoriui teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo iniciatorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Planavimo iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.