Parengtas sklypo Grigaičių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas apie 2,01 ha teritorijoje prie K. Bizausko gatvės

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo Grigaičių kaime detalusis planas (registrpo Nr. T00056062)

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 2,01 ha dydžio teritorija tarp Džiaugsmo, K. Bizausko ir P. Dovydaičio gatvių.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: [email protected].
Planavimo tikslas ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 30-669 „Dėl sklypo Grigaičių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056062) sprendinius apie 2,01 (dviejų ir vienos šimtosios) ha teritorijos sklypuose A. Petrulio g. 1 (kadastro Nr. 0101/0157:2182), A. Petrulio g. 2 (kadastro Nr. 0101/0157:1199), A. Petrulio g. 3 (kadastro Nr. 0101/0157:2183), A. Petrulio g. 4 (kadastro Nr. 0101/0157:1490), A. Petrulio g. 5 (kadastro Nr. 0101/0157:2184), A. Petrulio g. 6 (kadastro Nr. 0101/0157:2176), A. Petrulio g. 7 (kadastro Nr. 0101/0157:2185), A. Petrulio g. 8 (kadastro Nr. 0101/0157:2177), A. Petrulio g. 9 (kadastro Nr. 0101/0157:2186), A. Petrulio g. 10 (kadastro Nr. 0101/0157:2178), A. Petrulio g. 11 (kadastro Nr. 0101/0157:2187), A. Petrulio g. 12 (kadastro Nr. 0101/0157:2179), A. Petrulio g. 13 (kadastro Nr. 0101/0157:2188), A. Petrulio g. 14 (kadastro Nr. 0101/0157:2180) bei sklype (kadastro Nr. 0101/0157:1010) ir nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties sklypus sujungti, perdalyti, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, nustatyti sklypams komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą, suformuoti kitos paskirties susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdo sklypą greta K. Bizausko gatvės, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas apie 2,01 ha. Nagrinėjamos teritorijos plotas apie 7,72 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-06-02 įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Grigaičių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą apie 2,01 ha teritorijoje prie K. Bizausko gatvės“ Nr. A30-2357/22″.
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: neatliekamas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-212.
Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-11-09 iki 2022-11-22 imtinai Naujosios Vilnios seniūnijoje, Gerovės g. 1, Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-212), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei Sporto g. 10, Vilniuje, tel. (8-5) 211 3331.
Detaliojo plano projektas 2022-11-23, 16 val. bus pristatomas viešajame susirinkime.
Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2022-11-23, laikas 16.00 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us04web.zoom.us/j/77431529584?pwd=baZmZds2cfUAptsbIWYXRch1ql4VJG.1
Meeting ID: 774 3152 9584
Passcode: 4mWWyb
Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2022-11-23, laikas 16.30 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us04web.zoom.us/j/74768414637?pwd=pvWbdDUXt8TDtToKalaIbrE3lrlfWd.1
Meeting ID: 747 6841 4637
Passcode: 7fHphW

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki projekto eksponavimo pabaigos 2022-11-22 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2022-11-23, 16 val., 16.30 val.
Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 10 darbo dienų nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos ir viešo susirinkimo pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas_Sprendiniai

Sprendiniai

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ