Parengtas sklypo Gynėjų g. 14 ir teritorijos virš Geležinio Vilko gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklype A. Tumėno g. 6 (kadastro Nr. 0101/0040:92)

PARENGTAS sklypo Gynėjų g. 14 ir teritorijos virš Geležinio Vilko gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklype A. Tumėno g. 6 (kadastro Nr. 0101/0040:92) inicijavimo pagrindu

Informuojame, kad yra parengtas sklypo Gynėjų g. 14 ir teritorijos virš Geležinio Vilko gatvės detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 1-1129 „Dėl sklypo Gynėjų g. 14 ir teritorijos virš Geležinio Vilko gatvės detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių sklypo A, pertvarkyto žemės sklypo A. Tumėno g. 4 (kadastro Nr. 0101/040:278) formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 30-3039 „Dėl sklypo A. Tumėno g. 4 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių koregavimas sklype A. Tumėno g. 6 (kadastro Nr. 0101/0040:92) inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: 0,4432 ha ploto teritorija, apimanti žemės sklypą A. Tumėno g. 6 (kadastro Nr. 0101/0040:92), Naujamiesčio seniūnija, Vilnius.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. A30-2927/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo koreguoti Gynėjų g. 14 ir teritorijos virš Geležinio Vilko gatvės detalųjį planą sklype A. Tumėno g. 6 inicijavimo pagrindu“, 2018 m. gruodžio 20 d. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2019 m. vasario 22 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-16/19.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti sklypo Gynėjų g. 14 ir teritorijos virš Geležinio Vilko gatvės detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 1-1129 „Dėl sklypo Gynėjų g. 14 ir teritorijos virš Geležinio Vilko gatvės detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklypo A, pertvarkyto žemės sklypo A. Tumėno g. 4 (kadastro Nr. 0101/040:278) formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 30-3039 „Dėl sklypo A. Tumėno g. 4 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinius dalyje sklype A. Tumėno g. 6 (kadastro Nr. 0101/0040:92) inicijavimo pagrindu, nekeičiant pagrindinės sklypo naudojimo paskirties ir būdų, pakeičiant sklype skirtingų naudojimo būdų reglamentinių zonų ribas ir jų pagrindinius naudojimo reglamentus (leistiną pastatų aukštį, užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, kitus naudojimo reikalavimus) vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2616, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius:   UAB „Novecorum“, juridinio asmens kodas 302792173, buveinės adresas Vytauto g. 8-12, Vilnius.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Unitectus“, įmonės kodas 302347287, Lukiškių g. 3, Vilnius, projekto vadovė Jurgita Kiaurakytė, tel. 8 5 261 01 47, el. p.: jurga@unitectus.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta, tačiau numatyta papildoma viešinimo procedūra – organizuojamas koreguojamo detaliojo plano viešas svarstymas – susirinkimas.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2020-10-26 iki 2020-11-09 imtinai projekto rengėjų UAB „Unitectus“ patalpose adresu Lukiškių g. 3, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto susiderinus tel. 8 5 261 01 47; Naujamiesčio seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Odminių g.3, LT-01122 Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu); taip pat Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-19-260. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Jurgita Kiaurakytė, tel. 8 5 261 01 47, el. p.: jurga@unitectus.lt.

Pagrindinis+brezinys_viešinimui

Informacija apie viešą susirinkimą: vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152, kuriuo yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės ir yra ribojamas uždarose erdvėse organizuojamų renginių dalyvių skaičius, viešas susirinkimas vyks 2020-11-10, 17 val. Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos patalpose, adresu Žirmūnų g. 6, Vilnius, tačiau jame galės dalyvauti tik ribotas kiekis iš anksto el. paštu jurga@unitectus.lt užsiregistravusių dalyvių. Taip pat siekiant užtikrinti asmenų, kurie dėl įvestų susirinkimo dalyvių skaičiaus ribojimų negalės gyvai dalyvauti susirinkime, susirinkimas bus filmuojamas ir tiesiogiai transliuojamas per programą ZOOM, nuoroda prisijungimui prie transliacijos: tumeno4.zoomtv.lt. Susirinkimo tiesioginės transliacijos metu prie jos nuotoliniu būdu prisijungę transliacijos stebėtojai taip pat turės galimybę užduoti klausimus, teikti pasiūlymus ir gauti atsakymus.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo susirinkimo pabaigos. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.