Parengtas sklypo Gynėjų g. 14 ir teritorijos virš Geležinio Vilko gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklype A. Tumėno g. 6

DĖL PARENGTO sklypo Gynėjų g. 14 ir teritorijos virš Geležinio Vilko gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimo žemės sklype A. Tumėno g. 6 (kadastro Nr. 0101/0040:92) inicijavimo pagrindu viešo susirinkimo

 

Papildoma informacija dėl parengto sklypo Gynėjų g. 14 ir teritorijos virš Geležinio Vilko gatvės detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 1-1129 „Dėl sklypo Gynėjų g. 14 ir teritorijos virš Geležinio Vilko gatvės detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių sklypo A, pertvarkyto žemės sklypo A. Tumėno g. 4 (kadastro Nr. 0101/040:278) formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 30-3039 „Dėl sklypo A. Tumėno g. 4 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių koregavimo sklype A. Tumėno g. 6 (kadastro Nr. 0101/0040:92) inicijavimo pagrindu viešo susirinkimo.

Pagrindinis+brezinys_viešinimui

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2020-11-04 nutarimu Nr. 1226 paskelbus visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 val. iki 2020 m. lapkričio 29 d. 24:00 val. yra draudžiami visi viešose vietose, atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, todėl detaliojo plano sprendinių koregavimo viešas susirinkimas vyks 2020-11-10, 17 val. tik nuotoliniu būdu per programą ZOOM, nuoroda prisijungimui prie transliacijos: tumeno4.zoomtv.lt. Susirinkimo tiesioginės transliacijos metu prie jos nuotoliniu būdu prisijungę transliacijos stebėtojai taip pat turės galimybę užduoti klausimus, teikti pasiūlymus ir gauti atsakymus.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2616, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius:   UAB „Novecorum“, juridinio asmens kodas 302792173, buveinės adresas Vytauto g. 8-12, Vilnius.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Unitectus“, įmonės kodas 302347287, Lukiškių g. 3, Vilnius, projekto vadovė Jurgita Kiaurakytė, tel. 8 5 261 01 47, el. p.: jurga@unitectus.lt.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-19-260, iki viešo susirinkimo pabaigos. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.