Parengtas sklypo (Kad. Nr. 0101/0158:334), Nemėžio k., N. Vilnios sen. detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Suomių g. 1

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0158:334) NEMĖŽIO KAIME, NAUJOSIOS VILNIOS SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE SUOMIŲ G. 1

PLANAVIMO PAGRINDAS: Vilniaus  miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. A30-1179/19 “Dėl leidimo inicijuoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:334) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Suomių g. 1”.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 2112616, faks. (8 5) 2112222.

PLANAVIMO INICIATORIUS: P. K.

PLANO RENGĖJAS: projekto vadovė Rūta Garuckienė, tel 8699 79322, el. p. rutagaruckiene @yahoo.com, veikianti pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 448210.

PLANUOJAMA TERITORIJA: Apie 0,22 ha teritorija prie Suomių gatvės.

TERITORIJŲ PLANAVIMO LYGMUO: Vietovės lygmuo.

PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: Atlikti  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A30-3697 patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:334) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00079874) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant (nustatant)   žemės sklypo Suomių g. 1 (kadastro Nr. 0101/0158:2135) ribas ir plotą, prijungiant gretimą sklypą (kadastro Nr, 0101/0158:2379), nustatant planuojamai teritorijai reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, siūloma neviršyti gretimų suplanuotų teritorijų naudojimo reglamentų.

Su parengtu detaliojo plano koregavimu galima susipažinti nuo 2019-11-12 iki 2019-11-26 Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ( TPD Nr. K-VT-13-19-328) ir pas detaliojo plano rengėją darbo dienomis, iš anksto susitarus telefonu. Detaliojo plano vieša ekspozicija vyks Naujosios Vilnios seniūnijoje nuo 2019-11-12 iki 2019-11-26, Gerovės g.1, LT-11201Vilnius.

PAGRINDINIS+BRĖŽINYS

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ar planavimo organizatoriui teikiami raštu aukščiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LT teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-13-19-328) per visą visuomenei susipažinti su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skirtą laiką iki viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos  Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.