Parengtas Sklypo (kad. nr. 0101/0158:656) Nemežio kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 5a, 6a, 7a, 11a, 12a, 13a, 14a, 15a, 16a, 17a, 18a, 19a, 20a, 22a, 23a ir 24a

DĖL PARENGTO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO INICIJAVIMO PAGRINDU Informuojame, kad parengtas Sklypo (kad. nr. 0101/0158:656) Nemežio kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 5a, 6a, 7a, 11a, 12a, 13a, 14a, 15a, 16a, 17a, 18a, 19a, 20a, 22a, 23a ir 24a. Planuojamos teritorijos plotas: apie 1,2 ha. Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. A30-3698 „Dėl leidimo koreguoti sklypo (kad. nr. 0101/0158:656) Nemežio kaime detaliojo plano sprendinius teritorijų planavimo inicijavimo pagrindu“, 2017 m. sausio 25 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-52 / 17(3.1.36.-TD2). Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-1536 „Dėl sklypo (kadastro nr.0101/0158:656) Nemėžio kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 3719) sprendinius inicijavimo pagrindu, sujungiant ir padalijant sklypus Nr. 5a, 6a, 7a, 11a, 12a, 13a, 14a, 15a, 16a, 17a, 18a, 19a, 20a, 22a, 23a ir 24a., pakeičiant naujai suformuotų žemės sklypų užstatymo tipą iš sodybinio į vienbutį blokuotą, ribas ir plotus bei teritorijų naudojimo reglamentus. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., kodas 188710061., tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis tel. Tel. (8 5) 211 2754 (Vytautas Kondratas) Planavimo iniciatorius: UAB „Balt-eagle“, įm.k.222171550, atstovaujama direktoriaus Aleksandro Taraškevičiaus, adresas Geologų g. 6, LT-02190, Vilniaus m. Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB ,,Metro architektūra“, Kalvarijų g. 1-4.4, LT-09310 Vilnius, tel. 8-683 222 73, , adresas internete www.metroarchitektura.lt, el.p. paulius@metroarchitektura.lt. Projekto vadovas Paulius Kisielis. 868322273, el.p. paulius@metroarchitektura.lt Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta. Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti: Naujosios Vilnios seniūnijos patalpose (Gerovės g. 1, LT-11201 Vilnius, tel. 211 2941) darbo valandomis nuo 2017 m. birželio 12 d. iki 2017 m. birželio 26 d. imtinai, detaliojo plano rengėjo buveinėje nurodytu adresu, Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Informacija teikiama tel. 868322273, el.p. paulius@metroarchitektura.lt Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu laikotarpio pabaigos. Projekto vadovas Paulius Kisielis. 868322273, el.p. paulius@metroarchitektura.lt