Parengtas sklypo (kad. Nr. 0101/0158:656) Nemėžio k.detaliojo plano (reg. Nr. 3719) N. Vilnios sen. sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 25a – Valonų g. 32, Nr. 26a – Valonų g. 30, Nr. 27a – Valonų g. 28, Nr. 28a – Valonų g.26

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-1536 patvirtinto sklypo (kad. Nr. 0101/0158:656) Nemėžio kaime detaliojo plano (reg. Nr. 3719) Naujosios Vilnios seniūnijoje sprendinių koregavimą sklypuose Nr. 25a (kadastro Nr. 0101/0158:1883) Valonų g. 32, Nr. 26a (kadastro Nr. 0101/0158:1882) Valonų g. 30, Nr. 27a (kadastro Nr. 0101/0158:1881) Valonų g. 28, Nr. 28a (kadastro Nr. 0101/0158:1880) Valonų g. 26 ir galimybę susipažinti su detaliojo plano koregavimo sprendiniais.

Planuojamos teritorijos plotas: 0,3891 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-04-10 įsakymas Nr. A30-1041 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:656) Nemėžio kaime detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 25a, 26a, 27a ir 28a“, 2017-05-18 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-965/17(3.1.36-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-1536 patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:656) Nemėžio kaime detaliojo plano (reg. Nr. 3719) Naujosios Vilnios seniūnijoje sprendinių koregavimą planavimo proceso iniciavimo sutarties pagrindu, pakeičiant sklypų Nr. 25a (kadastro Nr. 0101/0158:1883) Valonų g. 32, Nr. 26a (kadastro Nr. 0101/0158:1882) Valonų g. 30, Nr. 27a (kadastro Nr. 0101/0158:1881) Valonų g. 28, Nr. 28a (kadastro Nr. 0101/0158:1880) Valonų g. 26 užstatymo tipą iš sodybinio į vienbutį blokuotą, patikslinant statinio aukščio altitudę ir nekeičiant kitų privalomųjų teritorijos naudojimo reglamentų.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius. Tel. (8 5) 219 7913, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt, tinklalapis www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „FL2“, Naugarduko g. 41, 03227 Vilnius, tel. (86) 550 7958.

Plano rengėjas: Laura Kairienė (ATP 2004), Jūratė Laurinaitytė, individualios veiklos pažymos Nr. 724314, Žirmūnų g. 57-71, 09110 Vilnius. Tel. (86) 080 8335, el. p. juratelaurinaityte@gmail.com.

Koreguojamo detaliojo plano viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Koreguojamo detaliojo plano viešinimo procedūra:

– su detaliojo plano dokumentais galima susipažinti nuo 2017 m. liepos 12 d. iki 2017 m. liepos 25 d. imtinai (10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-17-262), plano rengėjo ir planavimo organizatoriaus buveinėje nurodytais adresais bei Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilnius.lt.

– vieša ekspozicija vyks darbo valandomis nuo 2017 m. liepos 12 d. iki 2017 m. liepos 25 d. imtinai (10 darbo dienų) Naujosios Vilnios seniūnijoje, adresu Gerovės g. 1, 11201 Vilnius.

Pasiūlymų dėl koreguojamo detaliojo plano sprendinių teikimo tvarka: vadovaujantis 2017-05-18 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties Nr. A72-965/17(3.1.36-TD2) p. 4.5 dėl planavimo organizatoriaus suteiktų įgaliojimų, pasiūlymai dėl detaliojo plano koregavimo dokumentų – plano rengėjui ir planavimo iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešinimo procedūrų pabaigos, t. y. iki 2017 m. liepos 25 d. imtinai. Teikiant pasiūlymus, būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos. Atsakymai bus teikiami raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje.