Parengtas sklypo (kadastro Nr. 0101/0038:240) prie Sietyno gatvės detaliojo plano koregavimas inicijavimo pagrindu

 

Planuojama teritorija: Žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0038:240), Sietyno g., Karoliniškių seniūnija, Vilnius; plotas: 0,1400 ha

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-05-30 d. įsakymas Nr. A30-2347/21d „dėl leidimo koreguoti sklypo (kadastro Nr.0101/0038:240) prie Sietyno gatvės detalųjį planą inicijavimo pagrindu“ ir Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti.

Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-54 „Dėl
sklypo (kadastro Nr. 0101/0038:240) prie Sietyno gatvės detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0038:240) prie Sietyno gatvės detaliojo plano (registro
Nr. T00058390) sprendinius inicijavimo pagrindu: sujungti detaliajame plane numatytus sklypus Nr. 1 ir Nr. 2 į vieną, sklypo daliai Nr. 1 nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos, sklypo
daliai Nr. 2 rekreacinės teritorijos naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus

Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius

Iniciatorius: Juridinis asmuo

Rengėjas: MB „Archus“

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2021-10-04 iki 2021-10-15 LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-499), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt, skiltyje Teritorijų planavimo viešumas(su pagrindiniu brėžiniu) ir MB „Archus“ patalpose, adresu Kęstučio g. 41A, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto susiderinus tel. +37061528588. Informaciją teikia projekto vadovas Andrius Bakanovas, tel. +37061528588, el.p.: andrius@archus.lt

Nuoroda:

AR_+SPRENDINIAI+Sietyno+g

Sietyno+g+12++DP+SPRENDINIAI-Pagrindinis+brezinys+A3