Parengtas Sklypo (kadastro Nr. 0101/0100:1001) Bajorų kaime detaliojo plano sprendinių keitimas apie 0,5 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

 

Informuojame apie parengtą Sklypo (kadastro Nr. 0101/0100:1001) Bajorų kaime detaliojo plano sprendinių keitimą apie 0,5 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu    (toliau – Detalusis planas)

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. A30-2428/21 ,, Dėl leidimo keisti sklypo (kadastro Nr. 0101/0100:1001) Bajorų kaime detaliojo plano sprendinius apie 0,5 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“.

Detaliojo plano organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, Tel. (8 5) 211 2000, El. paštas savivaldybe@vilnius.lt.

Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos pr. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.:  +370 657 71999, el.paštas: info@geometra.lt, projekto vadovė architektė Zita Normantienė (0062), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, 8 699 88716, el. paštas: mindaugas.bielskus@geometra.lt.

Detaliojo planavimo tikslai: Keisti sklypo (kadastro Nr. 0101/0100:1001) Bajorų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00055805), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. 1-377 ,,Dėl pritarimo sklypo (kadastro Nr. 0101/0100:1001) Bajorų kaime raidos programai, Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir detaliojo plano tvirtinimo“, pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. A30-270 ,,Dėl žemės sklypo Mykolo Lietuvio g. 49 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu žemės sklypo Mykolo Lietuvio g. 49 formavimo ir pertvarkymo projektu, sprendinius apie 0,5 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu: padalyti žemės sklypą Nr. 1.2 Mykolo Lietuvio g. 51 (kadastro Nr. 0101/0100:1910), pakeisti žemės sklypo Nr. 1.2 Mykolo Lietuvio g. 51 (kadastro Nr. 0101/0100:1910) ir žemės sklypo 1.3 Mykolo Lietuvio g. 53 (kadastro Nr. 0101/0100:1909) paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti žemės sklypams Nr. 1.2 Mykolo Lietuvio g. 51 (kadastro Nr. 0101/0100:1910), Nr. 1.1 Mykolo Lietuvio g. 49 (kadastro Nr. 0101/0100:242), Nr. 1.1 Mykolo Lietuvio g. 49A (kadastro Nr. 0101/0100:311) ir Nr. 1.3 Mykolo Lietuvio g. 53 (kadastro Nr. 0101/0100:1909) užstatymo aukštį, užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir kitus žemės sklypų naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas bendrąja tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčių nagrinėjimas.

Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinamas Vilniaus miesto savivaldybėje.

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nerengiamas.

Urbanistinės idėjos rengimas – nerengiama.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti – neorganizuojamas.

Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-13-21-505)

Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2022-03-07 iki 2022-03-22 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-505); Fabijoniškių seniūnijoje S. Stanevičiaus g. 24, LT-07102 Vilnius; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt) ir Vilniaus miesto savivaldybės skelbimų lentoje Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Sprendinių viešoji ekspozicija vyks nuo 2022-03-07 iki 2022-03-22 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-505), Fabijoniškių seniūnijoje S. Stanevičiaus g. 24, LT-07102 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje ir Vilniaus miesto savivaldybės skelbimų lentoje Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Viešasis svarstymas vyks 2022-03-22 10.00 val. Fabijoniškių seniūnijoje S. Stanevičiaus g. 24 Vilnius, LT-07102. Jei susidarytų ekstremali situacija dėl COVID-19 viruso ir būtų uždrausti renginiai uždarose patalpose, susirinkimas vyks lauke (kieme S. Stanevičiaus g. 24 Vilnius) arba tiesioginio internetinio vaizdo transliavimo būdu, nusiuntus prisijungimo nuorodas suinteresuotiems asmenims, pareiškusiems norą nurodytais kontaktais.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Detaliojo plano organizatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-13-21-505) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiskinamasis+rastas

Pagrindinis+brezinys