Parengtas Sklypo (kadastro Nr. 0101/0115:43) Kryžiokų k. detaliojo plano sprendinių keitimas apie 0,4 ha teritorijoje pagal 2020-05-05 Administracijos direktoriaus pavaduotojo patvirtintą įsakymą Nr. A30-1502/21.

 

Detaliojo plano pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-05-05 įsakymas Nr. A30-1502/21.
Detaliojo plano koregavimo tikslai: keisti sklypo (kadastro Nr. 0101/0115:43) Kryžiokų k. detaliojo plano (registro Nr. T00055832), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 30-110 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0115:43) Kryžiokų k. detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius apie 0,4 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti sklypų ribas tarp sklypų Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0115:179) ir Nr. 3 Kryžiokų g. 238C (kadastro Nr. 0101/0115:180), tarp sklypų Nr. 3 Kryžiokų g. 238C (kadastro Nr. 0101/0115:180) ir Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0115:181), nustatyti sklypams Nr. 2 ir Nr. 3 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) naudojimo būdą, daliai sklypo Nr. 4, pakeičiant paskirtį iš miškų ūkio ir kitos paskirties, naudojimo būdą iš ūkinių miškų sklypų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, pakeisti žemės sklypų naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės bendruoju planu.
Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel.: (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Vytenio g. 63A- 51, Vilnius, tel. 86 9817868, el. paštas daiva@archd.lt
Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka: viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programa. Atliekami kiti privalomi ir papildomi viešinimo veiksmai. Procedūriniai dokumentai teikiami sistemoje TPDRIS.
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama

SPAV: nereikalingas.
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-01-12 iki 2022-01-25 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-21-250) bei Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt, Verkių seniūnijojos skelbimų lentoje, Kalvarijų g.156. Informaciją nuotoliniu būdu teikiama telefonu +37069817868 ir el. paštu daiva@archd.lt.
Projekto ekspozicija vyks Verkių seniūnijos patalpose nuo 2022-01-12 iki 2022-01-25.
Viešas svarstymas organizuojamas 2022-01-26 13:00 val. virtualioje erdvėje, kodas 567105, nuoroda:
https://us06web.zoom.us/j/81562790381?pwd=cG84eWJwb1R3NWVYaENZWjR5dHJIdz09
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu, arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą, (www.tpdris.lt) iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpio pabaigos.
Nuoroda:

detalus