Parengtas Sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:49) Juodajame kelyje detaliojo plano (registro Nr. T00058415) sprendinių koregavimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypuose Portugalų g. 6, 8, 50 ir 52

 

Planuojama teritorija: Portugalų g. 6, 8, 50 ir 52 (kadastro Nr. 0101/0158:386, Nr. 0101/0158:828, Nr. 0101/0158:130 ir Nr. 0101/0158:129)

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: parengti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 30-805 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:49) Juodajame kelyje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:49) Juodajame kelyje detaliojo plano (registro Nr. T00058415) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypuose Portugalų g. 6, 8, 50 ir 52 (kadastro Nr. 0101/0158:386, Nr. 0101/0158:828, Nr. 0101/0158:130 ir Nr. 0101/0158:129) nustatyti reikalingus pagrindinius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,4531 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-03-08 įsakymas Nr. A30-834/21 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo (kadastro Nr.
0101/0158:49) Juodajame kelyje detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Portugalų g. 6, 8, 50 ir 52“.
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: neatliekamas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-124.
Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-01-03 iki 2022-01-14 imtinai Naujosios Vilnios seniūnijoje, Gerovės g. 1, LT-11201 Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt), teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-21-124), bei rengėjo buveinėje, adresu Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 3331.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2022-01-14.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 10 darbo dienų nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Nuoroda:

Sprendiniai