Parengtas sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:656) Nemėžio kaime detaliojo plano (registro Nr. T00070022) sprendinių koregavimas sklypuose Valonų g. 21, 23, 25, 27 ir 29

Informuojame, kad parengtas sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:656) Nemėžio kaime detaliojo plano (registro Nr. T00070022) sprendinių koregavimas sklypuose Valonų g. 21, 23, 25, 27 ir 29.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Kontaktinis asmuo – Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas B. Bučelis, tel. (8-5) 219 7913, el. paštas: benius.bucelis@vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: UAB „FL2“, atstovaujama direktoriaus Daliaus Bagdonavičiaus, adresas Naugarduko g. 41, Vilnius, tel. 8 655 07958

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė: http://www.ideaurbana.lt/. Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. ATP2006.

 

Planavimo tikslas ir uždaviniai: Atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-1536 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:656) Nemėžio kaime detaliojo plano tvirtinimo“  patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:656) Nemėžio kaime detaliojo plano (registro Nr. T00070022), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A30-2539 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:656) Nemėžio kaime detaliojo plano sprendinių koregavimo tvirtinimo“, sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu pakeičiant sklypų Valonų g. 21 (kadastro Nr. 0101/0158:2215), Valonų g. 23 (kadastro Nr. 0101/0158:2216), Valonų g. 25 (kadastro Nr. 0101/0158:2217), Valonų g. 27 (kadastro Nr. 0101/0158:2218) ir Valonų g. 29 (kadastro Nr. 0101/0158:2219) ribas ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas apie 0,7265 ha. Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2018-10-23 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:656) Nemėžio kaime detaliojo plano sprendinius sklypuose Valonų g. 21, 23, 25, 27 ir 29“ Nr. A30-2299/18 (2.1.22E-TD2) Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.ltTeritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-18-581.

sprendiniai

Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2019-03-14 iki 2019-03-27 imtinai Naujosios Vilnios seniūnijoje, Gerovės g. 1, Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-18-581) bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 3331.

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2019-03-27.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

 

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

 

PV Asta Kariniauskienė