Parengtas sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:1299) Kuprioniškių kaime detaliojo plano, statybos zonos, statybos ribų, įvažiavimo/ išvažiavimo, parkavimo vietų ir želdynų išdėstymo koregavimas, sklype Servečės g. 8, Vilniuje (kad. Nr. 0101/0159:0776)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:1299) Kuprioniškių kaime detalusis planas

Planuojamos teritorijos aprašymas: Vilnius, Servečės g. 8 (kad. Nr. 0101/0159:0776). Plotas – 2,3102 ha.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-06-28 d. sprendimas „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:1299) Kuprioniškių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ Nr. 1-100

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel.: Nr. 85 211 2000, el. p. [email protected] , www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „MŽ Projektai“, Konstitucijos pr. 4a, Vilnius, [email protected] tel.: 869947231.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: koreguoti žemės sklypo Servečės g. 8 (kad. Nr. 0101/0159:0776), statinių statybos zoną, statybos ribas, įvažiavimą/ išvažiavimą, parkavimo vietas ir želdynų išdėstymą.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2023-07-26 (10 darbo dienų) planavimo organizatoriaus interneto svetainėje (www.vilnius.lt , skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Rasų seniūnijoje, detaliojo plano koregavimo rengėjo patalpose, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto suderinus tel. Nr.: 8699 47231.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Brezinys_Serveces

Servece_8_aiskinamasis_rastas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ