Parengtas sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:67), Padekaniškių vs., detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Padekaniškių g. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:2219)

PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:67) Padekaniškių vs., Vilniuje, detaliojo plano sprendinių sklype Nr. A1 (Padekaniškių g. 2, kadastro Nr. 0101/0167:2219) dalinio koregavimo projektą INICIJAVIMO PAGRINDU

 

 

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius.

Plano iniciatorius – UAB Remodus, Vytenio g. 10, Vilnius, tel. +370 620 26737, el. paštas info@koralo.lt, www.remodus.lt.

Plano rengėjas – architektė Agnė Peikštenienė, Savanorių pr. 11A-83, Vilnius, tel. 861320443, el. paštas zemesekspertai@gmail.com

 

Projekto pavadinimas – sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:67) Padekaniškių vs., Vilniuje, detaliojo plano sprendinių sklype Nr. A1 (Padekaniškių g. 2, kadastro Nr. 0101/0167:2219) dalinio koregavimo projektas.

 

Projekto tikslas – Teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. 1-363 ,,Dėl sklypo (kadastro

Nr. 0101/0167:67) Padekaniškių vs., Vilniuje, detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro

Nr.0101/0167:67) Padekaniškių vs., Vilniuje, detaliojo plano (registro Nr. T00055825) sprendinius

sklype Nr. A1 (Padekaniškirų g. 2, kadastro Nr. 0101/0167:2219) ir pakeisti nustatytą gyvenamąją

teritorijų naudojimo budą ir mažaaukšdių gyvenamųjų namų statybos pobūdį i komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo budą bei nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus ir nustatyti kitus papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybes teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų reglamentų.

 

Planavimo pagrindas – Sklypo Padekaniškių g. 2 savininko UAB ,,Remodus“ direktoriaus

birželio 4 d. prašymas leisti inicijuoti teritorijos detaliojo planavimo procesą.

 

Planavimo lygmuo – vietovės.

 

Informuojame, kad vadovaujantis planavimo darbų programa (patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2019 06 21 d. įsakymu Nr. A30-1277/19) plano koncepcija ir SPAV dokumentas nebuvo rengiami.

 

Vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 40 punktu, specialiojo plano viešinimui taikoma supaprastinta tvarka.

 

Susipažinti su parengtu planu galima nuo 2020 m. gegužės 12 d. iki 2020 m. gegužės 25 d. imtinai pas plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Sprendiniai

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui arba iniciatoriui teikiami raštu (anksčiau nurodytu adresu), taip pat Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki susipažinimo su parengtu dokumentu laikotarpio pabaigos. Pasiūlymo teikėjas planavimo organizatoriaus atsakymą gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo jo gavimo dienos.