Parengtas sklypo Kriaučiūnų k., (kad. Nr. 0101/0167:1562), Pilaitės sen., detalusis planas

Parengtas sklypo Kriaučiūnų k., (kad. Nr. 0101/0167:1562), Pilaitės sen., detalusis planas.

Planavimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012-08-08 įsakymas Nr. A30-2522 ir Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2012-08-17 sutartis Nr. 042140, registracijos Nr. A615-87-(2.15.1.7-AD4).

Planavimo organizatorius: Bronislav Stankevič.

Planavimo tikslai – pakeisti sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį), nustatyti naudojimo būdą ir pobūdį (gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, inžinerinės infrastruktūros teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams), sklypų naudojimo ir tvarkymo režimą, vadovaujantis Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 metų sprendiniais, sudalyti sklypais.

Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo strategija“, adresas: A. Juozapavičiaus g. 11-313, LT-09311, Vilnius. Informacija teikiama tel.: 867543255, el. paštu [email protected].

Parengto detaliojo plano ekspozicija – nuo 2015-02-26 iki 2015-03-30 Pilaitės seniūnijos patalpose, Vydūno g. 20, Vilnius.

Viešas svarstymas – vyks 2015-03-30 9:00 val. Pilaitės seniūnijos patalpose, Vydūno g. 20, Vilnius.

Pasiūlymų teikimo tvarka – motyvuoti pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriams raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas – asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriui (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius), per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.