Parengtas sklypo Laisvės pr. 55 detaliojo plano sprendinių koregavimas, priėmus sprendimą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ SKLYPO LAISVĖS PR. 55 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ IR PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

 

Planuojamos teritorijos plotas: 1,1407 ha

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A30-2055, 2017 m. rugsėjo 13 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1685/17(3.1.36-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-746 „Dėl sklypo Laisvės pr. 55 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2262) sprendinius inicijavimo pagrindu, padalinant sklypą, nustatant papildomą žemės naudojimo būdą – visuomeninės paskirties teritorijos bei keičiant statybos reglamentus: statinių aukštų skaičių, užstatymo tankumą, užstatymo zoną ir ribas, tikslinant servitutus, nekeičiant užstatymo intensyvumo rodiklio ir maksimalios statinių aukščio altitudės, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (reg. Nr. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (8 5) 211 2752.

Planavimo iniciatorius: AB „Ogmios centras“, įmonės kodas 121943578, Verkių g. 29, 09108, Vilnius, tel. (8 5) 274 1800.

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, įmonės kodas 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: 85 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, tel. 85 261 11 15, el. p.: diana@smartas.lt ir projekto dalies vadovė Violeta Miciūtė, el. p.: violeta@smartas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Sprendimas dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Vadovaujantis gautomis vertinimo subjektų išvadomis, 2018-10-01 priimtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento sprendimas Nr. A51-83978/18-(2.15.1.16-MP3) – „Dėl sklypo Laisvės pr. 55 (kad. Nr. 0101/0020:51), Vilniuje detaliojo plano (reg. Nr. 2262) sprendinių koregavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo galutinio sprendimo“- nerengti ,,Sklypo Laisvės pr. 55 (kad. Nr. 0101/0020:51), Vilniuje detaliojo plano (reg. Nr. 2262)“ sprendinių koregavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) dokumento.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu ir sprendimu dėl SPAV bus galima susipažinti (vieša ekspozicija) Šeškinės seniūnijos patalpose (Šeškinės g. 30, Vilnius) darbo valandomis nuo 2018 m. gruodžio 10 d. iki  2018 m. gruodžio 21 d. imtinai, detaliojo plano rengėjo buveinėje nurodytu adresu, Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-13-17-385. Informacija teikiama tel. (85) 261 11 15, el. p. violeta@smartas.lt.

(žiūrėti brėžinį: sma_dp_laisves55_spr_pagrindinis brežinys)

Su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir detaliojo plano atrankos vertinimui atlikti dokumentu galima susipažinti organizatoriaus buveinėje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius) ir detaliojo plano rengėjo biure (Maironio g. 11, Vilnius).

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-17-385) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.