Parengtas sklypo Linkmenų g.22 detaliojo plano sprendinių keitimas

PARENGTAS SKLYPO LINKMENŲ G. 22 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMAS

 

 

Informuojame apie parengtą Sklypo Linkmenų g.22 detaliojo plano sprendinių keitimą.

Planavimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais žemės sklypo Linkmenų g.22 (kadastro Nr. 0101/0022:267) dalyje, kurioje projektuojama dviračių tako trasos nuo Upės gatvės iki Ozo gatvės (Šnipiškių ir Senvagės teritorijoje) pėsčiųjų ir dviračių takų atkarpa, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdo sklypą ir numatyti šio sklypo paėmimą visuomenės poreikiams, kartu parengti visuomenės poreikiams reikalingam konkrečiam objektui statyti (įrengti)  konkrečios vietos ir ploto motyvuotą pagrindimą bei konkretaus žemės sklypo (jo dallies) paėmimo visuomenės poreikiams būtinumo pagrindimą, paremtą sąnaudų ir naudos analize bei visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais.

Planavimo pagrindas: Pasitarimo Miesto plėtros departamento klausimais pas Vilniaus miesto savivaldybės Mero pavaduotoją, įvykusio 2018-04-10, protokolas Nr.28-172/18(1.2.13-T1).

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-06-11 įsakymas Nr. A30-1328/18(2.1.22E-TD2)

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt;

Kontaktinis asmuo – Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio patarėja Danutė Eidukonytė tel. (8-5) 211 2750, el. paštas: danute.eidukonyte@vilnius.lt.

Detaliojo plano rengėjas: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, projekto vadovė Audronė Alūzienė tel. (8-5) 211 2703, el. paštas: audrone.aluziene@vplanas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu galima susipažinti (vieša ekspozicija) Vilniaus miesto savivaldybės patalpose (prie 216 kab.) ir Šnipiškių seniūnijos patalpose (Konstitucijos pr. 3, Vilnius) darbo valandomis nuo 2020 m. liepos 13 d. iki 2020 m. liepos 27 d. imtinai, Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-18-321).

Sprendiniai-DPK(brėžinys)

Informaciją nuotoliniu būdu teikia PV Audronė Alūzienė telefonu 8 6888 6578 ir el. paštu  audrone.aluziene@vplanas.lt

Viešas svarstymas: Siekiant sudaryti galimybę dalyvauti kuo didesnei suinteresuotų asmenų grupei, viešas susirinkimas vyks 2020 m. liepos 27 d., 16.00 val. nuotoliniu būdu. Transliacijos nuorodahttps://us02web.zoom.us/j/84506953296

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-18-321) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą pasirašyti bei pateikti privalomus priedus (jei jie teikiami).