Parengtas sklypo Lyglaukių g. 4 nepilnos apimties detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Rudens g. 30D (kadastro Nr. 0101/0046:0093), Rudens g. 30E (kadastro Nr. 0101/0046:0106) ir Lyglaukių g. 4A (kadastro Nr. 0101/0046:0094)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo Lyglaukių g. 4 nepilnos apimties detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Rudens g. 30D (kadastro Nr. 0101/0046:0093), Rudens g. 30E (kadastro Nr. 0101/0046:0106) ir Lyglaukių g. 4A (kadastro Nr. 0101/0046:0094), TPDRIS Nr. K-VT-13-22-1119

Planuojamos teritorijos aprašymas: sklypo Rudens g. 30D plotas 0,12 ha, sklypo Rudens g. 30E plotas 0,0475 ha, sklypo Lyglaukių g. 4A plotas 0,06 ha; bendras plotas su laisva valstybine žeme apie 0,25 ha.

Detaliojo plano pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-12-02 įsakymas Nr. A30-4596/22 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Lyglaukių g. 4 nepilnos apimties detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Rudens g. 30D (kadastro Nr. 0101/0046:0093), Rudens g. 30E (kadastro Nr. 0101/0046:0106) ir Lyglaukių g. 4A (kadastro Nr. 0101/0046:0094)“, planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti bei 2022-12-05 pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-243/22.
Detaliojo plano koregavimo tikslai: atlikti planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 1999 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. 291V „Dėl sklypo Lyglaukių g. 4 nepilnos apimties detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00057606), pakoreguoto Vilniaus miesto valdybos 2000 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1469V ,,Dėl žemės sklypo Lyglaukių g. 4 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00056206), sprendinių koregavimą sklypuose Rudens g. 30D (kadastro Nr. 0101/0046:0093), Rudens g. 30E (kadastro Nr. 0101/0046:0106) ir Lyglaukių g. 4A (kadastro Nr. 0101/0046:0094): nustatyti gatvių raudonąsias linijas, prijungti įsiterpusius laisvos valstybinės žemės plotus tarp sklypų ribų ir nustatytų gatvių raudonųjų linijų, nekeičiant sklypų naudojimo paskirties ir naudojimo būdo nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius LT-09601, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt
Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: privatūs asmenys
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Vytenio g. 63A-51, Vilnius, tel. 86 9817868, el. paštas [email protected].
Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: nereikalingas.
Su parengtu detaliojo plano koregavimu bus galima susipažinti: nuo 2023-02-25 iki 2023-03-14 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-1119), Rasų seniūnijos skelbimų lentoje (Žemaitijos g. 9, LT-01134 Vilnius), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) ir UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 8-17 val. Kontaktinis tel. +37069817868.
Projekto ekspozicija vyks: Rasų seniūnijos patalpose nuo 2023-02-25 iki 2023-03-14.
Viešas svarstymas organizuojamas: 2023-03-14 14:00 val. rengėjų patalpose, Vytenio g. 63A-51, Vilnius.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti: planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu, arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-1119), visą iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpio pabaigos, t.y. iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

aiškinamasis+raštas

detalusis+planas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ