Parengtas sklypo Meškeriotojų g. 23 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Meškeriotojų g. 25A (kadastro Nr. 0101/0011:0158) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-05-18 įsakymas Nr. A30-2123/22 ,,Dėl leidimo koreguoti sklypo Meškeriotojų g. 23 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Meškeriotojų g. 25A (kadastro Nr. 0101/0011:0158) inicijavimo sutarties pagrindu.

Planavimo tikslas: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. 1201V „Dėl sklypo Meškeriotojų g. 23 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00057213) sprendinius sklype Meškeriotojų g. 25A (kadastro Nr. 0101/0011:0158): nustatyti sklypo užstatymo zoną ir ribą bei užstatymo intensyvumą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Detaliojo plano iniciatorius: fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: Mindaugas Raišutis individualios veiklos vykdymo pažyma, Smolensko g. 5-317, Vilnius, mob. tel. (8 615) 41646, el. paštas: raisutism@gmail.com

Detaliojo plano sprendinių viešoji ekspozicija vyks nuo 2023 01 04 iki 2023 01 20

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima:

  • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-481, dokumento Nr. REG226168).
  • Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt.
  • Informaciją nuotoliniu būdu teikia projekto vadovas Mindaugas Raišutis telefonu (8 615) 41646 ir el. paštu raisutism@gmail.com
  • Koreguojamo detaliojo plano pagrindinis brėžinys bus pakabintas Antakalnio seniūnijoje, skelbimų lentoje adresu Antakalnio g. 17, Vilnius.

Informacija, iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus:

Pasiūlymai ir pastabos dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui ir rengėjui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-481 visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos (2023 01 20)).

Nuoroda:

Sprendiniai+pagrindinis+brėžinys+viešinimui+230102

DP+aiškinamasis+raštas+viešinimui+230102

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ