Parengtas Sklypo Nemėžio k., (kad. Nr. 0101/0158:1732)Naujosios Vilnios sen., detalusis planas.

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ. Parengtas Sklypo Nemėžio k., (kad. Nr. 0101/0158:1732)Naujosios Vilnios sen., detalusis planas. Projekto rengimo pagrindas detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 042209, 2013-04-10, Reg. Nr. A615-29-(2.15.1.7-AD4). Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti 2013-06-11 d. Nr. A620-197-(2.15.1.21-MP2). Planavimo tikslas – Pakeisti žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdą (gyvenamosios teritorijos G), pobūdį (vienbučių ir dvibučių pastatų statyba G1), ir teisės aktus leistinus žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus bei statybos reglamentus. Planavimo darbų programa: suderinta Vilniaus miesto savivaldybėje 2013-07 Planuojamas žemės sklypo būdas ir pobūdis: naudojimo paskirtis – žemės ūkio paskirties žemė. Rengimo terminai: 2013-2016 m. Detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliekamas šiais aspektais: poveikio gamtinei aplinkai ir krastovaizdžiui. Viešojo svarstymo procedūrų vieta ir laikas: supažindinimo su parengto detaliojo plano sprendiniais pradžia nuo 2015 -02-07 Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas Naujosios Vilnios seniūnijoje Pergalės g. 8, Vilniuje nuo 2015-02-12 iki 2015-03-10 Viešasis aptarimas vyks 2015-03-10, 10 val. Naujosios Vilnios seniūnijos patalpose Pergalės g. 8, LT-11201 Vilnius. Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Projekto organizatorius: Rūtenis Šukevičius, Edita Šukevičienė, Jaroslav Suchodolski, Vaiva Suchodolska Projekto rengėjas: UAB „Architektūros vizija“, Krokuvos g. 5-4, LT-09314, Vilnius, mob. tel.: +370 65525980, projekto vadovė Monika Sadauskaitė atest. Nr. A1502