Parengtas Sklypo prie Laisvės pr. ir A. J. Povilaičio g. (kadastro Nr. 0101/0038:246) detaliojo plano sprendinių keitimas inicijavimo pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo prie Laisvės pr. ir A. J. Povilaičio g. (kadastro Nr. 0101/0038:246) detalusis planas (reg. Nr.  T00061099)
Planuojamos teritorijos aprašymas: apie 0,2 ha dydžio teritorija tarp A. J. Povilaičio, Vytauto Vaitkaus gatvių ir Laisvės prospekto.
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-01-20 įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti sklypo prie Laisvės pr. ir J. Povilaičio g. (kadastro Nr. 0101/0038:246) detaliojo plano keitimą “ Nr. A30-249/22
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: [email protected].
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: keisti žemės sklypo plotą ir ribas prijungiant įsiterpusios valstybinės žemės plotus pagal pridedamą schemą bei nustatyti reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Pagal bendrąjį planą planuojama teritorija patenka į KAR-13-1 funkcinę zoną. Planuojamos teritorijos plotas apie 0,2 ha.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2023-03-24 iki 2023-04-06 imtinai Karoliniškių seniūnijoje adresu  Loretos Asanavičiūtės g. 20, LT 04303 Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-180), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei Sporto g. 10, Vilniuje, tel. (8-5) 211 3331
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: 2023-04-07, 16 val. bus pristatomas viešajame susirinkime
Viešos video konferencijos internetinės prisijungimo nuorodos:
https://us04web.zoom.us/j/77605609419?pwd=81eM6b9YqzmklS0iDa9IDyKLGUUBEC.1
Meeting ID: 776 0560 9419
Passcode: 3CAt72
https://us04web.zoom.us/j/72898512574?pwd=PfqLZ6Twcvn0N0uGMjNd8jafFDtgVT.1
Meeting ID: 728 9851 2574
Passcode: K1LmG5
Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu arba informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki projekto eksponavimo pabaigos ir iki viešo susirinkimo, ir jo metu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas_Sprendiniai

Sprendiniai

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ