Parengtas sklypo Pylimėlių g. 21A detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Pylimėlių g. 21A ir šalia esančioje teritorijojoje

Planuojama teritorija 0,1153 ha ploto žemės sklypas Pylimėlių g. 21A (k/Nr. 0101/0025:1151) ir šalia esanti teritorija, Antakalnio seniūnijoje, Vilniuje.
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2021 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. A30-70/21 „Dėl leidimo koreguoti sklypo Pylimėlių g. 21A detaliojo plano sklypo Pylimėlių g. 21A ir šalia esančios teritorijos sprendinius inicijavimo pagrindu“, planavimo darbų programa, 2021 m. vasario 15 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-13/21.
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, Vilnius
Iniciatorius fiziniai asmenys
Rengėjas UAB „Senojo miesto architektai“, į/k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu, viešo svarstymo datą ir laiką ir vietą bus paskelbta atskirai vėliau.
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Skelbimas
Paslaugos gavėjo adresas
Telefono nr. 867221559
El. pašto adresas [email protected]