Parengtas sklypo Rinktinės g. 54/9 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Trimitų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0032:155)

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo Rinktinės g. 54/9 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Trimitų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0032:155) inicijavimo sutarties pagrindu, TPDRIS Nr. K-VT-13-22-554.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas (kad. Nr. 0101/0032:155) esantis Trimitų g. 11, Vilniuje.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. A30-2262/22 „Dėl leidimo koreguoti sklypo Rinktinės g. 54/9 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Trimitų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0032:155) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, adresas Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, tel. +37067185640, el. p.: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: susipažinti su parengtais ir viešinamais sprendiniais galima nuo 2023-06-19 iki 2023-06-30 imtinai www.tpdris.lt – proceso numeris K-VT-13-22-554, Vilniaus miesto savivaldybės svetainėje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ir skelbimų lentoje Konstitucijos pr. 3, Vilnius, el. p. [email protected], Šnipiškių seniūnijoje, Konstitucijos pr. 3a Vilnius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 211 2209.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Nuo 2023-06-19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos skelbimų lentoje Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Šnipiškių seniūnijoje, Konstitucijos pr. 3a Vilnius. Viešas susirinkimas vyks 2023-06-30, 16 val. rengėjo patalpose – Geležinio Vilko g. 18A, III a., Vilnius.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymai dėl parengto detaliojo plano sprendinių teikiami planavimo organizatoriui (Savivaldybei) ar detaliojo plano rengėjui raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais ar el. paštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-554) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo bei viešinimo laiką iki viešinimo ir pasiūlymų teikimo laiko pabaigos bei viešo susirinkimo metu, kuris vyks 2023-06-30, 16 val. rengėjo patalpose – Geležinio Vilko g. 18A, III a., Vilnius.

Nuoroda:

Aiškinamasis raštas Pagrindinis brėžinys Urbanistinė studija

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ