Parengtas Sklypo Sarstyklių g.11 detaliojo plano Bajorų gyvenvietėje,sklypo Nr. 8, sprendinių koregavimas

NFORMACIJA APIE PARENGTĄ DETALŲJĮ PLANĄ : BAIGTAS ŽEMĖS SKLYPO SVARSTYKLIŲ G. 11, VILNIAUS M. DETALUSIS PLANAS „SKLYPŲ BAJORŲ GYVENVIETĖJE DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 8 (KAD.NR.0101/0100:232) SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS“ 1. Planuojamo žemės sklypo vieta : Svarstyklių g. 11, Vilniaus m. ; 2. Pilnas teritorijų planavimo dokumento pavadinimas : „SKLYPŲ BAJORŲ GYVENVIETĖJE DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 8 (KAD.NR.0101/0100:232) SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS“ ; 3. Teritorijų planavimo dokumento lygmuo : vietovės ; 4. Teritorijų planavimo dokumento rūšis : detalusis planas ; 5. Planavimo tikslas : Atlikti Sklypų Bajorų gyvenvietėje detaliojo plano (reg. Nr. 1907), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 30-749 ,,Dėl sklypų Bajorų gyvenvietėje detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 8 (kadastro Nr. 0101/0100:232), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 30-2541 ,,Dėl sklypo Svarstyklių g. 11 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“, sprendinių koregavimą, keičiant statybos zoną ir ribą, sklypo užstatymo tankį bei servitutą ; 6. Teritorijų planavimo proceso organizatorius : Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorius ; 7. Teritorijų planavimo proceso iniciatoriai : Lina Šnarė, Robertas Šnaras; 8. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas : Audrius Žigunis (A. Žigunio individualios veiklos pažyma Nr. (27.259)-332-2464), Santariškių g. 39f-21, Vilnius. Tel.: 861806415, el. p. : zi.audrius@gmail.com ; 9. Detaliojo plano koregavimo pagrindas : 9.1. Vilniaus m. sav. administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas 2016-10-26 Nr. A30-3088; 9.2. Planavimo darbų programa koreguojamo detaliojo planavimo dokumentui rengti 2016-10-26 Nr. A30-3088; 9.3. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2016-12-08 Nr. A72-2076/16(3.1.36-TD2) ; 9.4. Projektavimo darbų sutartis 2016-09-05 NR. 16-01 DET; 9.5. Atitinkamų institucijų ir organizacijų pateiktos planavimo sąlygos detaliajam planui; 10. Visuomenės dalyvavimas : 10.1. Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka – supaprastinta ; 10.2. Teirautis, susipažinti su parengtu detaliuoju planu , teikti pasiūlymus (tik raštu) dėl detaliojo plano galima rengėjo adresu arba telefonu darbo dienomis 13-15val., o taip pat susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima Vilniaus m. Fabioniškių seniūnijoje S. Stanevičiaus g. 24, LT-07102 Vilniuje bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) – iki 2017m. kovo mėn. 30d. 15val. (imtinai) . PV A. Žigunis (įgaliojimas 2016-09-15 Nr.3-6061)

Brėžinį žiūr. čia