Parengtas sklypo Savanorių pr. 150 detaliojo plano sprendinių sklype Savanorių pr. 150 (kadastro Nr. 0101/0069:45) koregavimas

DĖL PARENGTO

DĖL PARENGTO sklypo Savanorių pr. 150 detaliojo plano sprendinių sklype Savanorių pr. 150 (kadastro Nr. 0101/0069:45) koregavimo inicijavimo pagrindu

 

Informuojame, kad yra parengtas sklypo Savanorių pr. 150 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. 1-1086 „Dėl sklypo Savanorių pr. 150 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių sklype Savanorių pr. 150 (kadastro Nr. 0101/0069:45), koregavimas pakeičiant detaliuoju planu nustatytus ir nustatant kitus pagrindinius bei papildomus naudojimo režimo reikalavimus, ketinant statyti degalinę su operatorine, nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių (TPDRIS sistemoje teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-519).

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: 0,1709 ha ploto žemės sklypas, kadastro Nr. 0101/0069:45 Vilniaus m. k.v., adresas Savanorių pr. 150, Vilnius.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-10-07 įsakymas Nr. A30-2518/20 „Dėl leidimo koreguoti sklypo Savanorių pr. 150 detaliojo plano sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“, 2020-10-07 įsakymu Nr. A30-2518/20 patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2020-11-18 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-72/20.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti sklypo Savanorių pr. 150 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. 1-1086 „Dėl sklypo Savanorių pr. 150 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Savanorių pr. 150 (kadastro Nr. 0101/0069:45), su tikslu pakeisti detaliuoju planu nustatytus ir nustatyti kitus pagrindinius bei papildomus naudojimo režimo reikalavimus, ketinant statyti degalinę su operatorine, nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2677, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „LJB Property“, juridinio asmens kodas 300822529, adresas A. Juozapavičiaus g. 9A-183, Vilnius.

Rengėjas: MB „Valdomas projektas“, juridinio asmens kodas 304161502, buveinės adresas Geranainių g. 7, Vilnius, tel. 862073285, el. paštas: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2021-03-31 iki 2021-04-14 LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-519), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt, skiltyje Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu) bei sušvelninus ir/ar panaikinus karantino apribojimus AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +37062073285. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Savanoriu+150-Pagrindinis+brezinys

Pasiūlymų pateikimo ir apskundimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui ir rengėjui teikiami raštu aukščiau išvardintais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-519) iki 2021-04-14 imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.