Parengtas sklypo Savanorių pr. 247 (kadastro Nr. 0101/0076:218) detaliojo plano sprendinių keitimas

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ SKLYPO SAVANORIŲ PR. 247(KADASTRO Nr. 0101/0076:218) DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMĄ Informacija apie parengtą Sklypo Savanorių pr. 247 (kadastro Nr. 0101/0076:218) detaliojo plano sprendinių keitimą. Planavimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. 30-2007. Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius – UAB „LABARUM“, Savanorių pr. 247, LT-02300 Vilnius, tel. 8 (5) 268 6747, el. p. info@maxima.lt. Plano rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius, benrasis tel. (5) 262 2621, kontaktinis tel. 852196574, el. p. info@sweco.lt, interneto svetainė www.sweco.lt.

Planavimo uždaviniai – padalyti sklypą į du ir vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu pakeisti žemės sklypo Savanorių pr. 247 (kadastro Nr. 0101/0076:218) naudojimo būdą (iš komercinės teritorijos (K) į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (P) ir teritorijos tvarkymo bei naudojimo reglamentus. Sklype suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų koridorius. Planavimo darbų programa patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 30-2007. Detalusis planas rengiamas trimis (parengiamasis, rengimo ir baigiamasis) etapais, derinamas ir viešai svarstomas su visuomene bendrąja tvarka. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas, atstovaujantis planavimo organizatorių, 2017 m. gegužės 8 d. išvada Nr. A51-29934/17(3.3.16.3 EM4) nusprendė neatlikti Sklypo Savanorių pr. 247 (kadastro Nr. 0101/0076:218) detaliojo plano sprendinių keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Detaliojo plano koncepcija nerengiama.

Sprendinių viešinimas: su parengtais detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2017 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Rytinės teritorijos poskyryje. Parengto projekto vieša ekspozicija vyks nuo 2017 m. birželio 12 d. iki 2017 m. birželio 26 d. Panerių seniūnijos patalpose Žalioji a. 3, Vilniuje. Viešas svarstymas įvyks 2017 m. birželio 26 d. 15.30 val. Panerių seniūnijos patalpose Žalioji a. 3, Vilniuje. Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo iniciatorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. Susipažinti su planavimo proceso eiga galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-16-415.

pagrindinį brėžinį žiūrėti čia