Parengtas Sklypo Smolensko g. 6 nedidelių veiklos mastų  detaliojo plano koregavimas sklype Smolensko g. 6 (kadastro Nr 0101/0055:82)

Sklypo Smolensko g. 6 nedidelių veiklos mastų  detaliojo plano koregavimas sklype Smolensko g. 6 (kadastro Nr 0101/0055:82), Vilniuje

 

Informuojame, kad parengtas Sklypo Smolensko g. 6 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano koregavimas sklype Smolensko g. 6 (kadastro Nr 0101/0055:82), Vilniuje

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius; tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (8-5) 211 2753 (K. Buivydas).

Planavimo iniciatorius: UAB „Skaraja“ Smolensko g. 6, LT-03201 Vilnius

Planuojamos teritorijos adresas: Smolensko g. 6, LT-03201 Vilnius

Planuojamos teritorijos plotas: 1,2534  ha

Teritorijos planavimo dokumento rengimo pagrindas:

–          Vilniaus m. savivaldybės administracijos  direktoriaus 2018 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A30-371

–          Teritorijų planavimo proceso inicijavimo  sutartis; A615-23/18 (2.15.1.7-TD2) 2018-03-23

Institucijų išduotos teritorijų planavimo sąlygos.

Planavimo uždaviniai: Koreguoti Vilniaus miesto valdybos 2001 m. sausio 4 d. sprendimu Nr. 5V ,,Dėl sklypo Smolensko g. 6 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Smolensko g. 6 detaliojo plano sprendinius sklype Smolensko g. 6 (kadastro Nr. 0101/0055:82) inicijavimo pagrindu: nekeičiant žemės sklypo paskirties nustatyti papildomą susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos naudojimo būdą ir jo pagrindinius naudojimo reikalavimus, pakeisti kitus detaliuoju planu nustatytus naudojimo ir tvarkymo režimo reikalavimus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.

Papildomi planavimo uždaviniai: nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą

Projekto rengėjas: UAB „Geri projektai “, įmonės kodas 125308583, buveinės adresas Pamėnkalnio g.  25-12, Vilnius,  informacija teikiama  tel.: 868672572 . arba el. paštu: [email protected] bei raštu adresu: Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius  projekto vadovė S. Kazlauskienė, T. Bernatavičius

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo  projektu bus galima susipažinti Naujamiesčio seniūnijos patalpose (Odminių g. 3 (Senamiestis), 01122 Vilnius) darbo valandomis nuo 2019 m.  rugpjūčio 21 d. iki 2019 m. rugsėjo  6 d. imtinai ir  detaliojo plano rengėjo buveinėje (Pamėnkalnio  g. 25-12, Vilnius), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Informacija teikiama tel. (86) 8672572, el. p. [email protected].

 

pagrindinis-brėžinys

 

Pasiūlymų dėl koreguojamo detaliojo plano sprendinių teikimo tvarka: vadovaujantis 2018-03-23 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties Nr. A615-23/18 (2.15.1.7-TD2) p. 4.5 dėl planavimo organizatoriaus suteiktų įgaliojimų, pasiūlymai dėl detaliojo plano koregavimo dokumentų – plano rengėjui ir planavimo iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešinimo procedūrų pabaigos, t. y. iki 2019 m. rugsėjo  6 d. imtinai. Teikiant pasiūlymus, būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos. Atsakymai bus teikiami raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos