Parengtas Sklypo Šv. Mikalojaus ir Pranciškonų gatvių sankirtoje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Šv. Mikalojaus g. 9 (kadastro Nr. 0101/0057:122) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-173)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo Šv. Mikalojaus ir Pranciškonų gatvių sankirtoje detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Šv. Mikalojaus g. 9 (kadastro Nr. 0101/0057:122) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-173)

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: 0.0490 ha ploto žemės sklypas Šv. Mikalojaus g. 9, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0057:122).

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pavaduotojo 2022-01-24 įsakymas Nr. A30-322/22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-02-08 Nr. A615-18/22.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą, nustatyti naudojimo tipą, prioritetinį daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą, kitą galimą komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdą ir šiuos naudojimo būdus atitinkančius privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Miesto vizija“, juridinio asmens kodas 303081028, buveinės adresas Geranainių g. 7, Vilnius, tel. +37062073285, el. p.: [email protected].

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2022-10-10 iki 2022-10-21 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-173; AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +37062073285, el. p.: [email protected]; Senamiesčio seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Odminių g. 3, Vilnius  (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Savivaldybė, Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).

Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2022-10-17 iki 2022-10-21 AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +37062073285, el. p.: [email protected].

Informacija apie viešą susirinkimą: viešas susirinkimas vyks 2022-10-24, 17 val. nuotoliniu būdu, nuoroda prisijungimui prie transliacijos: https://bit.ly/3RoEBhH

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-173) iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

Brezinys+Nr+2+2022-09-29

Brezinys+Nr+3+2022-09-29

M9+Aiskinamasis+rastas+SPRENDINIAI_2022-09-29

Pagrindinis+brezinys+2022-09-29

Nuoroda pateikti pasiūlymą:.

TEIKTI PASIŪLYMĄ