Parengtas Sklypo Titnago g. 78 detaliojo plano sklypų Paneriškių g. 5G, 5H, 5J, 5F, 5K, 5R, 5S ir 5N (kadastro nr. 0101/0067:249, :252, :262, :266, :259, :256, :257 ir :261) sprendinių koregavimas

Informuojame, kad parengtas Sklypo Titnago g. 78 detaliojo plano sklypų Paneriškių g. 5G, 5H, 5J, 5F, 5K, 5R, 5S ir 5N (kadastro nr. 0101/0067:249, Nr. 0101/0067:252, Nr. 0101/0067:262, Nr. 0101/0067:266, Nr. 0101/0067:259, Nr. 0101/0067:256, Nr. 0101/0067:257 ir Nr. 0101/0067:261) sprendinių koregavimas. Detaliojo plano pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016-06-10 įsakymas Nr. A30-1704 ir jo 2016-06-21 pakeitimas Nr. A30-1812, 2016-11-8 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1925 bei 2016-06-10 Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti. Detaliojo plano koregavimo tikslai: atlikti sklypo Titnago g. 78 detaliojo plano (reg. Nr 2817), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-09-21 sprendimu Nr. 1-229 “Dėl sklypo Titnago g. 78 detaliojo plano tvirtinimo”, sklypų Paneriškių g. 5G, 5H, 5J, 5F, 5K, 5R, 5S ir 5N (kadastro nr. 0101/0067:249, Nr. 0101/0067:252, Nr. 0101/0067:262, Nr. 0101/0067:266, Nr. 0101/0067:259, Nr. 0101/0067:256, Nr. 0101/0067:257 ir Nr. 0101/0067:261), pažymėtų pridedamoje schemoje, sprendinių koregavimą, keičiant užstatymo reglamentus, sklypuose Paneriškių g. 5G, 5J, 5R, 5N ir 5E servitutus, o sklypuose Paneriškių g. 5G, 5H, 5J, 5F ir ribas. Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kontaktinis asmuo R. Mockus, tel. 85 211 2641. Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB “VM Valda”, Paneriškių g. 5M, Vilnius, tel. 85 260 1988, el. paštas info@vmvalda.lt. Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius, tel 85 216 3867, el. paštas daiva@archd.lt, proj. vadovas D. Vyšniauskienė. Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – supaprastinta. Su parengtu detaliojo plano koregavimu bus galima susipažinti nuo 2017-02-02 iki 2017-02-20 imtinai UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 8-17 val. Kontaktinis asmuo D. Vyšniauskienė, tel 86 981 7868. Viešas svarstymas organizuojamas 2017-02-20 13:00 val. rengėjų patalpose, Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą, susipažinimui su parengtu detaliojo plano koregavimu, skirtą laiką.
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas

2016 m. birželio 10 d.

įsakymu Nr. A30-1704

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypai Paneriškių g. 5G, 5H, 5J, 5F, 5K, 5R, 5S ir 5N (kadastro Nr. 0101/0167:249, Nr. 0101/0167:252, Nr. 0101/0167:262, Nr. 0101/0167:266 Nr. 0101/0167:259, Nr. 0101/0167:256, Nr. 0101/0167:257 ir Nr. 0101/0167:261), Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 2,66 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: UAB ,,VM Valda“ prašymas 2016-05-02.

5. Planavimo uždaviniai: atlikti sklypo Titnago g. 78 detaliojo plano (reg. Nr. 2817), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. 1-229 ,,Dėl sklypo Titnago g. 78 detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Paneriškių g. 5G, 5H, 5J, 5F, 5K, 5R, 5S ir 5N (kadastro Nr. 0101/0167:249, Nr. 0101/0167:252, Nr. 0101/0167:262, Nr. 0101/0167:266, Nr. 0101/0167:259, Nr. 0101/0167:256, Nr. 0101/0167:257 ir Nr. 0101/0167:261), pažymėtų pridedamoje schemoje, sprendinių koregavimą, keičiant užstatymo reglamentus, sklypuose Paneriškių g. 5G, 5J, 5R, 5N ir 5E servitutus, o sklypuose Paneriškių g. 5G, 5H, 5J, 5F ir ribas.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas, servitutai.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.


Suderinta: Miesto vyriausias architektas

Miesto plėtros departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos vyr. specialistas

Rimantas Mockus tel. 211 2641

DP atsisiųsti