Parengtas sklypo Turniškių g. 13A detaliojo plano sprendinių koregavimas apie 0,3 ha teritorijoje Turniškių gatvėje

DĖL PARENGTO Sklypo Turniškių g. 13A detaliojo plano sprendinių koregavimo apie 0,3 ha teritorijoje Turniškių gatvėje inicijavimo pagrindu

Informuojame, kad yra parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 30-1107 „Dėl sklypo Turniškių g. 13A detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinių koregavimas apie 0,3 ha teritorijoje Turniškių gatvėje inicijavimo pagrindu, pakeičiant minėtu detaliuoju planu suprojektuotam žemės sklypui nustatytą visuomeninės paskirties teritorijų naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdą ir rekreacinių teritorijų naudojimo būdą (TPDRIS sistemoje teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-334).

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: apie 0,3 ha ploto teritorija Turniškių g. 13A, Vilnius.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-12-16 įsakymas Nr. A30-2673/19 „Dėl leidimo koreguoti sklypo Turniškių g. 13A detaliojo plano sprendinius apie 0,3 ha teritorijoje Turniškių gatvėje inicijavimo pagrindu“, 2019-12-16 įsakymu Nr. A30-2673/19 patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2020-05-28 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-31/20.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 30-1107 „Dėl sklypo Turniškių g. 13A detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius apie 0,3 ha teritorijoje Turniškių gatvėje inicijavimo pagrindu: pakeisti minėtu detaliuoju planu suprojektuotam žemės sklypui nustatytą visuomeninės paskirties teritorijų naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdą ir rekreacinių teritorijų naudojimo būdą.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2677, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: A.G., E.B., L.S.

Rengėjas UAB „Miesto vizija “, juridinio asmens kodas 303081028, Geranainių g.7, Vilnius (adresas korespondencijai AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius), tel. 862073285, el. paštas: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2020-12-03 iki 2020-12-16 imtinai AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +37062073285; taip pat Vilniaus miesto savivaldybės Antakalnio seniūnijos skelbimų lentoje Antakalnio g. 17, 10312 Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt, skiltyje Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu)); LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-334). Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Turniškių13A brėžinys

Pasiūlymų pateikimo ir apskundimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui ir rengėjui teikiami raštu aukščiau išvardintais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-334) iki 2020-12-16 imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.