Parengtas sklypo Ukmergės g. 317B detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Ukmergės g. 317B ir įsiterpusioje laisvoje valstybinėje žemėje

Planuojama teritorija Žemės sklypas, kad. Nr. 0101/0008:66, esantis Ukmergės g. 317B, Vilnius (plotas – 0,2000 ha) ir įsiterpusi laisva valstybinė žemė (plotas – 0,0928 ha).
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. A30-2822/20.

Planavimo tikslai:

koreguoti sklypo Ukmergės g. 317B detaliojo plano (registro Nr. T00054342), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1-547 ,,Dėl sklypo Ukmergės g. 317B detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 1 Ukmergės g. 317B (kadastro      Nr. 0101/0008:66) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti detaliuoju planu suformuoto sklypo ribas ir plotą prijungiant įsiterpusius tarp gatvės raudonųjų linijų valstybinės žemės plotus ir pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Iniciatorius UAB „ZONA OPTIMA“.
Rengėjas UAB „Projektavimas”, Kalvarijų g. 156, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. 8 676 37738, el. p. [email protected]
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-05-26 iki 2021-06-09 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius (jei tokia galimybė bus), pas projekto rengėją Kalvarijų g. 156, Vilnius, darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-568).

Pagrindinis+brėžinys

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Detaliojo plano koregavimo sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2021-05-26 iki 2021-06-09 imtinai Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius (jei tokia galimybė bus), ir pas projekto rengėją, Kalvarijų g. 156, Vilnius, darbo metu.