Parengtas Sklypo Utenos g. 41A, Vilniuje, nedidelių veiklos mastų detaliojo plano koregavimas žemės sklype Nr.5 (kad. Nr.0101/0022:334)

Planuojama teritorija

Utenos g. 41A, kad. Nr. 0101/0022:334, sklypas Nr. 5
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-14 įsakymas Nr. A30-2462
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius
Iniciatorius UAB Hanner
Rengėjas UAB „Urbanistika“
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu TPDRIS.LT, Naujamiesčio seniūnijoje, Odminių g, 3, Vilniuje, nuo 2018-01-24 iki 2018-02-05
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Naujamiesčio seniūnija, Odminių g. 3, Vilnius, 2018-01-24 iki 2018-02-05. Viešas susirinkimas nerengiamas.
Paslaugos gavėjo adresas UAB Urbanistika
El. pašto adresas ruta.garuckiene@urbanistika.lt

dokumentų priedus (pagr. brėžinį) žiūrėti čia

skelbimas