Parengtas Sklypo V. Mačernio gatvėje detaliojo plano sprendinių sklype Nr. 1 V. Mačernio g. 7 (kadastro Nr. 0101/0008:1452) koregavimas

Planavimo tikslai: koreguoti sklypo V. Mačernio gatvėje detaliojo plano (registro Nr. T00058494), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 30-1744 ,,Dėl sklypo V. Mačernio gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“, pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 30-3219/19 ,,Dėl Administracijos direktoriaus 2018-08-03 įsakymo Nr. 30-2587/18(2.1.1E-TD2) ,,Dėl žemės sklypo V. Mačernio g. 3 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pakeitimo ir žemės sklypo V. Mačernio g. 3 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinius žemės sklype Nr. 1 V. Mačernio g. 7 (kadastro Nr. 0101/0008:1452) inicijavimo sutarties pagrindu pakeisti detaliuoju planu nustatytas žemės sklypo ribas, prijungiant įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą iki gatvės raudonųjų linijų, pakoreguoti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Planavimo pagrindai: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-04-01 įsakymas Nr. A30-1111/21, bei 2021-08-02 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-75/21.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius, www.vilnius.lt. tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt

Koregavimo rengėjas:  IVVP Nr., tel. +37060243685, el. p. vilma@poliplan.lt.

Su parengtais Koregavimo sprendiniais galima susipažinti nuo 2022-05-18 iki 2022-05-31 (imtinai):

  • LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS), tpdris.lt, (TPD Nr. K-VT-13-21-204);
  • planavimo organizatoriaus tinklalapyje vilnius.lt;
  • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Verkių seniūnijos skelbimų lentoje, Kalvarijų g. 156, LT-08207, Vilnius

Motyvuoti pasiūlymai  teikiami Planavimo organizatoriui arba Koregavimo rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, raštu (šiame skelbime nurodytais kontaktais) arba per TPDRIS, adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-21-204) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį, t. y. iki 2022-05-31 imtinai.

Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jeigu yra) vardą ir pavardę, asmens gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninį paštą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą ir telefono numerį, elektroninis paštą, interneto svetainę, ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba www.tpdris.lt.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Nuoroda:

210603-TOG-DTP-PB

1+210603-TOG-DTP-AR