Parengtas sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 (kadastro Nr. 0101/0054:221) detalusis planas

Planavimo tikslas: Patenkinti viešąjį interesą ir įgyvendinti Tautos namų (daugiafunkcio kultūros centro) projektą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais nustatant sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 (kadastro Nr. 0101/0054:221) visuomeninės paskirties teritorijų naudojimo būdą ir kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016-09-14 sprendimo Nr. 1-634 „Dėl Taurakalnio teritorijos ir žemės sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 pripažinimo svarbiais vietos bendruomenei“ 3.2 punktas;
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. rezoliucija „Dėl Tautos namų projekto Įgyvendinimo Vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės akto 100-mečiui paminėti 2018 metais“;
Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-10-19 įsakymas Nr. 30-2385.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt;
kontaktinis asmuo – Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas Karolis Buivydas tel. (8-5) 211 2753, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt.

Detaliojo plano rengėjas: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, projekto vadovas Nerijus Siciūnas tel. (8-5) 219 7940, el. paštas: nerijus.siciunas@vplanas.lt.

Viešas svarstymas: vyks Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 216 kabinete, 2017-04-27, 17.30 val.

Detaliojo plano vieša ekspozicija: vyks Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, prie 216 kabineto, nuo 2017-04-10 iki 2017-04-27.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti SĮ „Vilniaus planas“ patalpose, adresu: Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 523 kab. (kontaktinis asmuo – projekto vadovas Nerijus Siciūnas tel. (8-5) 219 7940, el. paštas: nerijus.siciunas@vplanas.lt); Vilniaus miesto savivaldybėje, adresu: Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. (kontaktinis asmuo – Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas Karolis Buivydas tel. (8-5) 211 2753, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt), Naujamiesčio seniūnijos skelbimų lentoje, adresu: Odminių g.3, LT-01122 Vilnius; LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ar planavimo organizatoriui teikiami raštu aukščiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą visuomenei susipažinti su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skirtą laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.