Parengtas sklypo Žemojoje g. 107 detaliojo plano sprendinių koregavimas

SKELBIMAS APIE KOREGUOJAMĄ DETALŲJĮ PLANĄ IR SUSIPAŽINIMĄ SU KOREGAVIMO SPRENDINIAIS

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-870 patvirtinto sklypo Žemojoje g. 107 (kad. Nr. 0101/0074:2057), Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 3180), pertvarkyto žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. birželio 20 d. Įsakymu Nr. A30-1785 sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu ir galimybę susipažinti su detaliojo plano koregavimo sprendiniais.

Detaliojo plano koregavimo rengimo pagrindas: 2017-09-29 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-2661 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Žemojoje g. 107 detaliojo plano sprendinių koregavimą“, 2017-10-18 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1962/17(3.1.36-TD2).

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2616, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatoriusIgor Leontjev, Elena Leonjeva, Žemoji g. 107, Vilnius, tel. 8 686 00500.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjasUAB „Unitectus“, juridinio asmens kodas 302347287, adresas Lukiškių g. 3, LT-01108 Vilnius, tel. (8 5) 261 0147, el. p. jurga@unitectus.lt, detaliojo plano koregavimo projekto vadovė Jurgita Kiaurakytė.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-870 patvirtinto sklypo Žemojoje g. 107 (kad. Nr. 0101/0074:2057), Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 3180), pertvarkyto žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. A30-1785, sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu patikslinant teritorijos naudojimo reglamentus.

Viešinimo procedūrų tvarka: detaliojo plano sprendinių koregavimas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Skelbimas apie koreguojamą detalųjį planą. Informacija apie koreguojamą detalųjį planą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, planavimo organizatoriaus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos buveinėje, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius ir interneto svetainėje www.vilnius.lt, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Naujosios Vilnios seniūnijos skelbimų lentoje, taip pat registruotais laiškais – planuojamos teritorijos kaimyninių žemės sklypų valdytojams ir naudotojams.

Susipažinimo su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu tvarka. Su detaliojo plano koregavimo projektu galima susipažinti laikotarpiu nuo 2017 m. lapkričio 22 d. iki 2017 m. gruodžio 05 d. imtinai (10 (dešimt) darbo dienų), darbo dienomis rengėjo UAB „Unitectus“ biuro patalpose, Lukiškių g. 3, Vilniuje, informacija telefonu (8 5) 261 0147, elektroniniu paštu jurga@unitectus.lt, ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Pasiūlymų dėl koreguojamo detaliojo plano sprendinių teikimo tvarka.

Motyvuoti pasiūlymai teikiami detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ir/ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos, t.y. iki 2017 m. gruodžio 05 d. imtinai. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, per 5 (penkias) darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Pagrindinį brėžinį žiūrėti čia