Parengtas sklypo Žygio g. 46 detaliojo plano sklypo Nr. 2 sprendinių koregavimas

Planuojama teritorija „Sklypo Žygio g. 46 detaliojo plano sklypo Nr. 2 sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu“
Dokumento rengimo pagrindas 2018 m. birželio 28 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-47/18(2.15.1.7.-TD2) bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. A30-811/18(2.1.22E-TD2) ir juo patvirtinta Planavimo darbų programa
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius
Iniciatorius Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija, į. k.: 190000175, adresas: Minties g. 3,Vilnius
Rengėjas UAB „Inovatyvi inžinerija“, į. k.: 304108040, adresas: P. Lukšio g. 7, Vilnius
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2019-01-03 iki 2019-01-17 (10 d.d.) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patalpose adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius, bei internete adresu www.vilnius.lt skiltyje „Teritorijų planavimo viešumas“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-18-188).
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Vieša ekspozicija įvyks tuo pačiu laiku, tuo pačiu adresu. Viešas aptarimas nenumatomas.
Paslaugos gavėjo adresas Birželio 23-iosios g. 8-40, Vilnius
El. pašto adresas audrone.miniotaite@gmail.com

Informuojame, kad Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos iniciatyva parengtas „Sklypo Žygio g. 46 detaliojo plano sklypo Nr. 2 sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu“ dokumentas.

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

Planavimo iniciatorius: Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija, į. k.: 190000175, adresas: Minties g. 3,Vilnius.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Inovatyvi inžinerija“, į. k.: 304108040, adresas: P. Lukšio g. 7, Vilnius.

 

Koregavimo rengimo tikslai ir uždaviniai – Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. birželio 3 d. įsakymu nr. 30-913 „Dėl sklypo Žygio g. 46 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro nr. 1595) sklypo nr. 2 (Minties g. 3, kadastro nr. 0101/0023:260) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant užstatymo intensyvumą, statybos zoną ir ribas bei nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Papildomi planavimo uždaviniai –  numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Papildomi planavimo reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutai, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, norminių želdynų išdėstymas.

Tyrimai ir galimybių studijos nereikalingos ir neatliekamos. SPAV neprivalomas ir neatliekamas. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrkinkti nereikalingas ir nerengiamas. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Koncepcija nerengiama. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas ir neatliekamas. Viešumas užtikrinamas vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų reikalavimais. Planavimo termnai – 5 metai nuo planavimo darbų programos patvirtinimo dienos. Derinimo procedūra – bendra tvarka, naudojantis LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS).

 

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais, planavimo darbų programa ir teritorijų planavimo proceso sutartimi galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt, skiltyje „Teritorijų planavimo viešumas“ bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-18-188).

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir susipažinimui su juo skirtą laiką. Visuomenė pasiūlymus gali teikti planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius arba el. p. vicemeras@vilnius.lt.

 

Su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2019-01-03 iki 2019-01-17 (10 d.d.) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patalpose adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius, bei internete adresu www.vilnius.lt skiltyje „Teritorijų planavimo viešumas“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-18-188). Vieša ekspozicija įvyks tuo pačiu laiku, tuo pačiu adresu.

Pagrindinis brėžinys Žygio46