Parengtas sklypų A. Juozapavičiaus g. 13 (kad. Nr. 0101/0032:307) ir Žvejų g. 14 (kad. Nr. 0101/0032:305), Šnipiškių sen., detalusis planas

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ DETALŲJĮ PLANĄ

Parengtas sklypų A. Juozapavičiaus g. 13 (kad. Nr. 0101/0032:307, ter. plotas – 12721 m²) ir Žvejų g. 14 (kad. Nr. 0101/0032:305, ter. plotas – 7006 m²), Šnipiškių sen., detalusis planas.

Planavimo pagrindas: detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 042393, reg. Nr. A615-202-(2.15.1.7-AD4), 2013-12-20.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: nekeičiant bendrojo plano iki 2015 metų sprendinių ir žemės tikslinės paskirties, pakeisti esamą pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos (K) naudojimo būdą, esamą pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos naudojimo pobūdį į prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K1) naudojimo pobūdį ir pagal galiojančius teisės aktus nustatyti kitus privalomuosius naudojimo ir tvarkymo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius: NT Valdos, UAB, Geologų g. 16, 02190 Vilnius (korespondencijos adresas: Smolensko g. 5, 03202 Vilnius), tel. (8 5) 210 6539, el. paštas: info@valdos.eu, interneto tinklapis: www.valdos.eu.

Planavimo rengėjas: UAB „Baltic Engineers“, Savanorių pr. 28, 03116 Vilnius, tel. (8 5) 233 4112, el. paštas: info@balticengineers.com, interneto tinklapis: www.balticengineers.com. Projekto vadovė – Laura Kairienė.

Viešo svarstymo procedūros:

– su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti detaliojo plano rengėjo buveinėje nurodytu adresu nuo 2016 05 09 iki 2016-06-03;

– detalusis planas bus eksponuojamas Šnipiškių seniūnijoje adresu A. Juozapavičiaus g. 10A, Vilniuje, nuo 2016 05 20 iki 2016 06 03;

– viešas susirinkimas numatomas 2016 06 06 Šnipiškių seniūnijos patalpose, A. Juozapavičiaus g. 10A, Vilniuje, 14.00 val.

Planavimo, informacijos ir pasiūlymų teikimo tvarka: informaciją apie detalųjį planą teikia planavimo organizatorius. Pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiamos detaliojo planavimo organizatoriui arba rengėjui raštu iki viešo svarstymo pradžios ir jo metu.

Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, gali apskųsti valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą klausimą gavimo dienos.